17.9.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )


Príloha:

6.9.2021

Online prieskum - povinné pre všetkých študentov FEI !

Vážení študenti FEI,

s blížiacim sa novým akademickým rokom 2021/2022, zámerom vedenia FEI TUKE je čo najoptimálnejšie a najzodpovednejšie nastavenie procesov výučby a ďalších činností s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. V súvislosti s prijímaním správnych rozhodnutí, veľmi cennou informáciou bude zistenie stavu zaočkovanosti proti COVID-19 študentov fakulty.

Pre tento účel bol vytvorený online prieskum: https://forms.office.com/r/Rh3hisB4WC

Prihlasovacie údaje (meno/heslo) sú totožné ako pri prihlasovaní do systému MAIS.


Prosíme študentov, ktorí sa ešte tohto prieskumu nezúčastnili, aby tak urobili do termínu 7.9.2021.30.8.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )

22.6.2021Vážené kolegyne a kolegovia, študenti.

Dovoľte mi, aby som Vás na sklonku letného semestra oslovil s myšlienkou, ktorá je aktuálna a trápi celú spoločnosť a aj vysokoškolské vzdelávanie. Touto témou je pandémia, ktorá výrazne poznačila aj vysokoškolské vzdelávanie. Na rozdiel od nižších stupňov vzdelávania spôsobila úplný prechod do online sféry.

Napriek enormnej snahe pedagógov kvalita výučby trpí, keďže nie je možné nahradiť osobný kontakt študenta s pedagógom a fakultou.

V záujme udržania kvality vzdelávania je našou snahou vrátiť študentov do učební a laboratórií.

Cestu k tomuto vidíme vo vakcinácii študentov a pedagógov. Našim cieľom je tomu pomôcť aj organizovaním kampane a hľadaní foriem, ktoré by študentom uľahčili prístup k vakcíne, a to aj s prispením TUKE.

Verím, že tento list bude vnímaný ako snaha, aby sme mohli v septembri stretnúť študentov v priestoroch univerzity, a aby sa študenti mohli vrátiť do Študentských domovov a mohli absolvovať vysokoškolské vzdelávanie aj so všetkými študentskými aktivitami a študentským životom.

Naša fakulta plánuje otvoriť zimný semester ak. roku 2021/2022 prezenčnou formou výučby, preto očakávame zaočkovanosť oboma dávkami do 10. septembra 2021.

Alternatívnym riešením bude pretestovanie sa pred začatím semestra a podľa aktuálneho stavu pandémie aj v priebehu semestra.

Veríme, že túto výzvu príjmu študenti aj naši pedagógovia v záujme ochrany pred nákazou pri vysokých počtoch našich študentov.

Prajem Vám pekné leto v zdraví a pohode.


 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., v. r.

dekan FEI TUKENetradičné promócie absolventov FEI TUKE 2021 sa kvôli pandémii stávajú tradičnými

Archív hlavných aktualít

  

 

   Archív starších aktualít

  

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::