Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Archív starších aktualít

 

11. reprezentačný ples FEI TUKE

19.1.2018

  

 

4th Industrial Ethernet Powerlink Award

14.11.2017

   

  

Tím mladých vedeckých pracovníkov z Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE pod vedením Ing. Jána Bačíka, PhD. získal 2. miesto v rámci medzinárodnej európskej priemyselnej súťaže 4th Industrial Ethernet Powerlink Award vyhlásenej organizáciou Ethernet Powerlink s projektom Pathfinder - mobilný robot pre plnenie logistických úloh v nemocničnom prostredí. Do tejto projektovo orientovanej súťaže zameranej na výskum a vývoj v oblasti priemyselných zberníc a implementácie konceptu Internet of Things do priemyslu sa celkovo prihlásilo 27 univerzitných tímov z celej Európy. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa konalo 20.10. 2017 v rakúskom Salzburgu.

  

  

Drag

Staň sa TÚTOROM stredoškoláka projekt Mini-Erasmus

7.11.2017

 

Staň sa TÚTOROM stredoškoláka projekt Mini-Erasmus – registrácia do 10.11.2017.

Viac informácií dostupných na stránke:

http://futuregenerationeurope.eu/stan-sa-tutorom/

  

 

Stretnutie pedagógov k „Manage It!“ 2BCognitus

7.11.2017

 

Záverečné stretnutie pedagógov k workshopom pre študentov

„Manage It!“ organizovaných spoločnosťou 2BCognitus

Spoločnosť 2BCognitus pozýva na záverečné stretnutie pedagogických zamestnancov, ktorí by mali záujem ďalej sprostredkovať informácie študentom z oblasti projektového riadenia. Pozvaní sú aj všetci úspešní absolventi workshopov Manage It, ktoré sa konali od mája do novembra 2017! Na tomto stretnutí sa bude hovoriť o zaujímavých poznatkoch z priebehu workshopov a výsledkoch práce študentov. Súčasťou bude odovzdávanie certifikátov.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch univerzitnej knižnice TUKE 20. novembra o 16:00h.

     

Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce

23.8.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje druhý ročník súťaže Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“ prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

 

 

Éra robotov prichádza už aj do nemocničného prostredia

1.8.2017

  Robot Pahfinder

        

    

    

Nemocnica Košice – Šaca v spolupráci s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE v Košiciach začala vo svojich priestoroch využívať službu unikátneho robota s názvom Pathfinder. Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky možno považovať za prvú aplikáciou robotickej mobilnej technológie v nemocničnom prostredí v Slovenskej Republike, ktorá je súčasne vzorovou ukážkou transferu výsledkov výskumu do praxe.

Hlavnou motiváciou tohto unikátneho projektu je najmä zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu vyplývajúce z potreby transportu materiálu medzi jednotlivými pracoviskami.

Autorom projektu je kolektív mladých pracovníkov a doktorandov z Katedry elektrotechniky a mechatroniky pod vedením Ing. Jána Bačíka, PhD.

                 

       

FPT Summer School 2017

14.6.2017

   

V termíne 26. - 30. 6. 2017 spoločnosť Fpt Slovakia realizuje už siedmy ročník úspešného projektu FPT SUMMER SCHOOL. Tento rok bude primárne zameraný na programovanie v oblastiach SMAC (Social, Mobile, Automotive a Cloud).

Účastníci budú v tímoch pracovať počas 5 dni formou krátkych SCRUM šprintov na TECH start-upoch. Program je doplnený o panelové diskusie s externými hosťami (top predstavitelia z košickej IT komunity). Zároveň si budú môcť vypočuť našich developerov a konzultantov počas “IT talks” o ich skúsenostiach z reálnych projektov. Celé podujatie je hradené spoločnosťou a teda pre účastníkov je zdarma.

Základné informácie o programe:

dátum:                 26. - 30. 6.2017

miesto:                Fpt Slovakia s.r.o., Južná trieda 6, Košice (MAPA)

info a registrácia: www.summerschool.fpt.sk

ďalšie info:          fb event

  

 

Inžinierska cena 2017

5.6.2017

  

    

    

Autorská výstava obrazov Miroslava Mojžiša

22.5.2017

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TU v Košiciach a Slovenská elektrotechnická spoločnosť pri FEI TU v Košiciach si Vás dovoľujú pozvať na autorkskú výstavu obrazov Miroslava Mojžiša : Elektrotechnika a nebo.

Výstava sa koná pri príležitosti prvých nedožitých narodenín doc. Ing. Vojtecha Šimka, CSc.

Pozvánka      Mapa      Organizácia

    

 

Piknik na TUKE

10.5.2017

Srdečne pozývame všetkých študentov a záujemcov o štúdium na  Piknik na TUKE, ktorý sa uskutoční dňa 11.5.2017.

   

     

T-DAY 2017

26.4.2017

Zaregistruj sa do 27.4.017 na T-DAY 2017.

  

Registrácia na stránke: http://www.t-day.sk/

   

   

Doplňujúce pedagogické štúdium

11.4.2017

Prihlasovanie na doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) rozširuje možnosti profesionálneho uplatnenia absolventov TUKE. Absolventi získavajú pedagogickú spôsobilosť vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na ukončené inžinierske štúdium.

Prihlásiť sa môžu študenti v treťom ročníku bakalárskeho štúdia alebo v prvom ročníku inžinierskeho štúdia do 1. júna 2017.

Viac informácií o DPŠ na webstránke Katedry inžinierskej pedagogiky http://www.tuke.sk/kip/.

 

 

Knovel: súťaž pre študentov vysokých škôl – do 30.4.2017

7.4.2017

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library vypukne 27. marca 2017 a potrvá päť týždňov do 30. apríla. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

  • Energy for a Sustainable Future
  • Human Intelligence Meets the Artificial
  • Engineering the Biological World
  • Securing Cyberspace
  • Exploring Space

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. Podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Viac Informácií nájdete tu.

 

 

PRACE Summer of HPC 2017

16.1.2017

Are you or is someone you know an early-stage postgraduate and late-stage undergraduate student? If so, you are invited to apply for the PRACE Summer of HPC 2017 programme, which will be held in July & August 2017. The programme consists of a training week and two months on placement at top HPC centres around Europe, the programme affords participants the opportunity to learn and share information about PRACE and HPC, and includes accommodation, a stipend, and travel to their HPC centre placement. Please visit  https://summerofhpc.prace-ri.eu for more info.

    

   

Arduino Day v KE

4.4.2017

Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť. U nás sa Arduino Day bude konať už túto stredu, 5. apríla 2017 v Univerzitnej knižnici TUKE od 12:00 hod.

Viac informácií: http://arduinoday.kpi.fei.tuke.sk/

   

   

Súťaž na inovatívne riešenia v oblasti bezpečnostných systémov

2.11.2016

Firma Bonul, s.r.o.  vyhlasuje súťaž na inovatívne riešenia v oblasti bezpečnostných systémov. Bližšie informácie tu.

   

   

Náš tím postúpil vo 4. finále Startup centra TUKE 2016

21.10.2016

  

Dňa 14.10.2016 mladí doktorandi, Tomáš Lojka a Martin Miškuf,

zo skupiny inteligentných kybernetických systémov profesorky Zolotovej z KKUI reprezentovali výskumný tím Inteligentných kybernetických systémov

vo finále 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startupcentra TUKE s projektom

Enterprise IoTNet  - Lojka, Mocnej, Miškuf, Papcun.

Postúpili spolu s ďalšími tímami do predinkubačnej fázy TUKE.

 

        

    

    

IBM Summer Academy 2016 - Košice

21.10.2016

   

25.7.2016 v košických priestoroch IBM Slovakia sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 2. ročníka IBM Summer Academy. Akadémia bola spoluorganizovaná s IBM v Košiciach a našou výskumnou skupinou IKS (Zolotová, Lojka, Mocnej). Akcia bola prospešná pre všetky zúčastnené strany.