Ekonomické oddelenie

Zabezpečuje agendu rozpočtu fakulty, platobný styk s bankou a agendu podnikateľskej činnosti.

Mgr. Mária Pačilová - vedúca oddelenia
E-mail: Maria.Pacilova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2006
č. dv.: 241
- odborne a metodicky usmerňuje chod ekonomickej agendy fakulty, zabezpečuje agendu rozpočtu, podnikateľskej činnosti a styk so štátnou pokladnicou
Ing. Lenka Topolčanská- referentka
E-mail: lenka.topolcanska@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2593
č. dv.: 241
- zabezpečuje agendu spracovania faktúr, sledovania čerpania rozpočtu v SAPe a   
nákupu investičného majetku
Mgr. Jana Gavrecká - referentka
E-mail: Jana.Gavrecka@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2204
č. dv.: 240
- zabezpečuje agendu práce a miezd

Mgr. Róbert Rajkovits
E-mail: robert.rajkovits@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2041
č.dv. : 214
- zabezpečuje agendu evidencie faktúr, majetku a zásobovania fakulty

Ing. Katarína Tomková - referentka
E-mail: Katarina.Tomkova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2019
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje cestovateľský servis a agendu verejného obstarávania
Ing. Daniela Borščová - referentka
E-mail: daniela.borscova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2316, 2028
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje pokladňu, zahraničných študentov, cestovateľský servis       


Otváracie hodiny
Pondelok 10:00 - 12:00
Utorok 10:00 - 12:00
Streda 10:00 - 12:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 10:00 - 12:00
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::