Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Referát personálnych činností

Zabezpečuje personálnu a sociálnu agendu zamestnancov a doktorandov.


Ing. Eva Fabriciová - referentka
E-mail: Eva.Fabriciova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2202
č. dv.: 208 B
 
 
Visitor :: Login ::