Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

  

Referát personálnych činností

  

 Zabezpečuje personálnu a sociálnu agendu zamestnancov a doktorandov.

Kontakt

Ing. Andrea Jackuliaková - referentka
E-mail: andrea.jackuliakova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2202 klapka 2202
č. dv.: 208 B
 
 
 
 
Visitor :: Login ::