Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Sekretariát

Zabezpečuje administratívnu a správnu agendu dekana a tajomníčky FEI.

Kontakt

Ing. Mgr. Monika Sopková
E-mail: monika.sopkova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2221
č. dv.: 238

 
 
Visitor :: Login ::