Tajomník

Riadi hospodársky a správny chod fakulty, metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť pracovísk fakulty v oblasti rozpočtu, hospodárenia a právnych predpisov a priamo riadi Dekanát fakulty.

Kontakt

JUDr. Mária Girmanová Homzová
E-mail: maria.girmanova.homzova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2008
č. dv.: 239
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::