Referát zahraničných stykov

Zabezpečuje cestovateľský servis a agendu zahraničných študentov samoplatcov.

Kontakt

Ing. Katarína Tomková - referentka
E-mail: katarina.tomkova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2019
č. dv.: 216 A
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::