Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra technológií v elektronike

Domáca stránka pracoviska: web.tuke.sk/fei-kte

Katedra technológií v elektronike (pôvodný názov Katedra hybridnej mikroelektroniky) bola založená v roku 1991. Zameriava sa na vzdelávanie a výskum v týchto oblastiach: 

 • veda o materiáloch,
 • výskum a vývoj štruktúr hrubovrstvových senzorov, multifunkčných mikrosystémov a prvkov elektroniky,
 • kvalita, spoľahlivosť a javy degradácie vplyvom času a vnútorných pnutí spájkovaných a kontaktovaných spojoch v elektronike,
 • kvalita a spoľahlivosť elektronických systémov,
 • CAD mikroelektronické systémy.

Katedra zabezpečuje vzdelávanie v troch stupňoch vzdelávania v akreditovaných študijných programoch:

 • Bakalárske štúdium: ŠP automobilová elektronika v odbore elektronika (5.2.13),
 • Inžinierske štúdium: Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike v odbore elektronika (5.2.13),
 • Doktorandské štúdium: Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike v odbore elektrotechnológie a materiály (5.2.12).

Súčasné výskumné úlohy na katedre, v rámci ktorých prebieha tiež transfer poznatkov do vzdelávania, sú zamerané na:

 • Návrh vhodných technológií pre výrobu elektronických obvodov a mikrosystémov s ohľadom na progresívne vlastnosti materiálov a moderné technológie výroby.
 • Integráciu systémov na báze nízkoteplotne vypaľovanej keramiky LTCC pre vývoj a výrobu hrubovrstvových senzorov a prvkov elektroniky uplatňujúce variabilné konštrukčné riešenia 3D integrácie systémov. Systémy majú využitie v rôznych priemyselných odvetviach napr. v automobilovom priemysle (filtre pre UWB) či v oblasti medicíny (senzory tlaku).
 • Návrh a konštrukciu elektronických mikrosystémov pre moderné mikroelektronické súčiastky.
 • Riešenie problémov kvality a spoľahlivosti a javov degradácie vplyvom času a vnútorných pnutí v spájkovaných a kontaktovaných spojoch v elektronike.

 

 
 
Visitor :: Login ::