Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Internetová kaviareň

 
Univerzitná internetová kaviareň (UIK) vznikla v júli roku 2002 v Študentskom domove na Jedlíkovej 9. Kaviareň bola vybudovaná pre potreby študentov Technickej univerzity, ubytovaných na J9. Vznikla ako projekt informatizácie Ministerstva školstva SR a finančnej pomoci od TU v Košiciach.

K dispozícii je kvalitne vybavené internetové pracovisko, ktoré poskytuje služby na 12 počítačoch. Každý softvérový produkt použitý v tejto kaviarni je zo skupiny Open Software, čo znamená že je distribuovaný bezplatne. Kvôli potrebám študentov pribudla čiernobiela aj farebná tlačiareň, ktoré sú v dnešnej dobe ťažiskom celkovej práce UIK. Zároveň tu prebiehajú študentmi odprednášané kurzy programovania pre študentov.

Počet zamestnancov UIK tvorí 7 študentov, z toho piati pracujú ako obsluhujúci personál v prevádzke na zmenách, jeden vedúci prevádzky, jeden administrátor systému, a dvaja externí konzultanti (pôvodní, ktorí sa priebežne starajú o chod servera).

Otváracie hodiny:

Pondelok 09:00 - 01:00
Utorok 09:00 - 23:00
Streda 09:00 - 23:00
Štvrtok 09:00 - 23:00
Piatok 09:00 - 13:00
Nedeľa 19:00 - 23:00

Celkovo UIK umožňuje prístup na internet, poskytuje scanovanie, kopírovanie a tlač, čiernobielo aj farebne. Veľkou výhodou pre študentov je umiestnenie kaviarne priamo na internáte a dlhá otváracia doba do neskorých nočných hodín.

www.cp.intrak.sk

 
 
Visitor :: Login ::