Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Pastoračné centrum

 

Čo je univerzitné pastoračné centrum?
Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach bolo zriadené 15. decembra 1998 ako mimovládna nezisková organizácia. UPC slúži košickej mládeži a všetkým mladým študujúcim v Košiciach. Sídlo UPC je na Alžbetinej 14 v Košiciach. V jej priestoroch sa nachádza čajovňa, kancelária, učebňa s knižnicou a kaplnka. Cieľom je zjednotiť študentov v duchu kresťanskej lásky, tolerancie a pravdy.
UPC má na jednotlivých internátoch vytvorené študentské spoločenstvá, o ktoré sa starajú kňazi. Jedným z takýchto spoločenstiev je aj katolícke -- charizmatické spoločenstvo Maják na internáte Jedlíkova.

Ako vzniklo spoločenstvo Maják?
Skupinka ľudí žijúcich na internátoch prežila obrátenie a začala sa stretávať na spoločných modlitbách po izbách. V tom čase prišiel na internáty slúžiť otec Martin Harčár, ktorý nás začal viesť a formovať. V januári 2006 na duchovnej obnove vo Veľkom Slavkove začalo spoločenstvo naberať konkrétnu podobu. V súčasnosti máme 23 stálych členov a mnoho sympatizantov z rôznych denominácií, s ktorými sa stretávame na spoločných modlitbových stretnutiach.

Ako vyzerá týždenný program na Jedlíkovej?
Každý utorok je na Jedlíkovej 7, miestnosť č. 110 (prvé poschodie) o 19:00 modlitba chvál. Je to spôsob modlitby doprevádzaný hudobnými nástrojmi, pri ktorej spontánne vyjadrujeme vďaku a chválu Bohu. Po chvále nasleduje vyučovanie na rôzne témy, po ktorej nasledujú rozhovory v skupinkách. Každý je srdečne vítaný.
Každú stredu o 20:00 na Jedlíkovej 7 vo veľkej sále je internátna svätá omša. O 19:00 je možnosť sa vypovedať. Ak radi spievate alebo hráte na nejaký hudobný nástroj, tak hodinu pred svätou omšou je nácvik spevokolu. Raz do mesiaca sa organizuje namiesto "tradičnej" svätej omše tzv. Rocková svätá omša, kde liturgia je obohatená modernou gospelovou hudbou.

www.upcke.sk
spolocenstvomajak.sk

 
 
Visitor :: Login ::