Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

PC Klub

 

PC Klub vznikol na internáte Jedlíkova 9 Technickej Univerzity v Košiciach v roku 1997. Za cieľ si dal vybudovať počítačovú sieť s pripojením na internet. Sieť sa postupne rozširovala, pribúdali ďalší a ďalší užívatelia a ich požiadavky sa postupom času zvyšovali. V ranných začiatkoch bol internát pripojený cez modem do rýchlosti 512kbps kedy sa nám podarilo spustiť bezdrôtový spoj a napokon sme sa prepracovali na opticky prepoj o rýchlosti 1Gbps do slovenskej akademickej siete SANET.

V momentálnom stave je celá sieť postavená na aktívnych prvkoch od spoločnosti Cisco od modelov 1900, 2900, 2950, 2960 až po Layer 3, switche 3550 a 3750. Tieto zariadenia si samozrejme vyžadujú primeranú správu. Mnoho našich členov, súčasných aj bývalých, momentálne pôsobí v renomovaných spoločnostiach kde aplikujú do praxe poznatky nadobudnuté práve pracou pre náš klub.

PC Klub, ako jeden z najväčších klubov pôsobiacich pod správou Študentskej rady J9, ako aj v rámci samotnej Technickej univerzity má bohatú členskú základňu do ktorej každoročne cez konkurzy prijíma množstvo kvalitných a motivovaných ľudí, ktorí sa chcú niečo naučiť. Ponúkame im kreatívnu prácu na jednej z najväčších a najlepšie postavených internátnych počítačových sieti na Slovensku.

PC Klub sa ako partner resp. garant podieľa aj na realizácii viacerých projektov či už v oblasti rozširovania počítačovej siete (pokrytie WiFi signálom, IP telefónia na baze VoIP apod.) ale aj v oblasti vývoja a vzdelávania v činnostiach ktorým sa venujeme. V blízkej budúcnosti sa chystáme na spustenie projektov zameraných na priblíženie moderných technológii širokým vrstvám študentov nielen z informatických odborov. Už v súčasnosti prebiehajú aktivity pod súhrnným názvom InstallFest, kde sa prednáša o základnej inštalácii, konfigurácii a používaní operačných systémov unixového typu

www.pcklub.sk

 
 
Visitor :: Login ::