Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Kalendár

 

Dôležité termíny v akademickom roku 2016/2017

 • Vedenie FEI - operatívne podľa potreby
 • Kolégium dekana FEI - operatívne podľa potreby
 • Vedecká rada FEI
  • 20.10.2016
  • 23.3.2017
  • 15.6.2017
 • Imatrikulácia - 25.11.2016
 • Mikulášsky večierok - 9.12.2016

 • Fakultná kapustnica - 12.12.2016
 • Novoročný koncert - 13.1.2017
 • Ples FEI - 3.2.2017
 • Majáles FEI - 15.5.2017 (ÚVZ Herľany)
 • Konferencia SCYR - 16.5.2017 (ÚVZ Herľany)
 • Promócie (inžinierske) - 16.6.2017

Uskutočnené podujatia

 • Vedecká rada FEI
  • 22.10.2015
  • 25.2.2016
 • Divadelné predstavenie - 22.9.2015
 • Imatrikulácia - 20.11.2015
 • Mikulášsky večierok - 3.12.2015
 • Fakultná kapustnica - 7.12.2015
 • Novoročný koncert - 11.1.2016
 • Ples FEI - 5.2.2016
 • Stretnutie profesorov a docentov - 12.2.2016 (ÚVZ Herľany)
 • Majáles FEI - 16.5.2016 (ÚVZ Herľany)
 • Konferencia Scyr - 17.5.2016 (ÚVZ Herľany)
 
 
Visitor :: Login ::