Kalendár

 

Dôležité termíny v akademickom roku 2019/2020

  

 • Vedenie FEI - operatívne podľa potreby
 • Kolégium dekana FEI - termíny budú dodatočne zverejnené
 • Vedecká rada FEI
  • 19.03.2020
  • 18.06.2020
  • 22.10.2020
 • Imatrikulácia - 15.11.2019
 • Mikulášsky večierok - 02.12.2019

 • Fakultná kapustnica - 09.12.2019
 • Spoločné zasadnutie KD a AS FEI - 16.12.2019
 • Ples FEI - 08.02.2020
 • Konferencia SCYR - 17.04.2020 (ÚVZ Herľany)
 • Promócie (inžinierske) - 12.06.2020

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::