Aktuality

 

Vzdelávací projekt Huawei Seeds for the Future 2021

20.10.2021Spoločnosť Huawei organizuje tréningový program Seeds for the Future 2021, ktorý bude prebiehať online v termíne od 8.11. do 14.11.2021 v anglickom jazyku.
Seeds for the Future ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť za oponu fungovania veľkého technologického koncernu a získať tak vedomosti, ktoré sú odbornej verejnosti všeobecne nedostupné. Projekt prebieha prostredníctvom online lekcií s odborníkmi z Huawei, okrúhlych stolov a virtuálnych prehliadok. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho štúdia, študenti s dosiahnutým bakalárskym titulom, prípadne študenti postgraduálneho štúdia (po dohode s organizátormi) so zameraním na IKT.V prípade záujmu je potrebné doručiť: životopis (v AJ), motivačný list (v AJ), výpis známok s priemerom za predchádzajúci akademický rok (z IS MAIS) na adresu: lubomir.bena@tuke.skTermín pre odoslanie podkladov: 24.10.2021Výber študentov bude následne realizovaný na Dekanáte FEI TUKE.Viac informácií nájdeš TU.


18.10.2021Dekan FEI TUKE udeľuje dňa 2.11.2021 (utorok) dekanské voľno pre študentov FEI všetkých stupňov štúdia.

17.9.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )


Príloha:

Atos Hackathon Brno

3.10.2021Bližšie informácie nájdete TU.

Imatrikulačný sľub - 1. ročník Bc. štúdia

27.09.2021Prosíme o vyplnenie priloženej prílohy "Imatrikulačný sľub" o ďalšom postupe budete informovaní na prednáške Úvod do inžinierstva, ktoré Vám prednesie Ing. Jakub Palša.

ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

20.9.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a so zreteľom na aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odporúčania MŠVVaŠ SR sme sa rozhodli pre podanie žiadosti  Bc. a Ing. štúdia bez Vašej fyzickej prítomnosti.

Vyplnené a podpísané žiadosti s doloženými potrebnými potvrdeniami pošlite poštou na adresu: Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 KOŠICE na meno študijnej referentky podľa ročníkov:ŽIADAME ŠTUDENTOV PRE E-MAILOVÚ KOMUNIKÁCIU DODRŽIAVAŤ ADRESU PRÍSLUŠNEJ ŠTUDIJNEJ REFERENTKY PRE DANÝ ROČNÍK ŠTÚDIA!1.      ročník Bc. štúdia – Ing. Gabriela Verešpejová – gabriela.verespejova@tuke.sk

2.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Katarína Tomčíková – katarina.tomcikova@tuke.sk

3.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Eva Harakaľová – eva.harakalova@tuke.sk

1.      ročník Ing. štúdia – Ľudmila Čokinová – ludmila.cokinova@tuke.sk

2.      ročník Ing. štúdia – Mgr. Milena Lešková – milena.leskova@tuke.skUPOZORNENIE: Spracované budú len úplné žiadosti, v prípade neúplnej žiadosti budete vyzvaní zo strany študijného oddelenia o doplnenie potvrdení potrebných k výpočtu sociálneho štipendia!

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM VÁM BUDE PRIZNANÉ OD DÁTUMU KOMPLETNÉHO DOLOŽENIA DOKLADOV!

 

ŽIADOSŤ o sociálne štipendium tlačivo pre študentov FEI TUKE


Informácie o možnosti podania žiadosti o sociálne štipendium: Sociálne štipendiá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)Prednášky pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia na FEI TUKE

20.9.2021Utorok

13:30-15:00  Repetitórium z matematiky

15:10-16:40  Úvod do inžinierstva

Prihlásenie: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e1c49c549f280af3289ce8980e499c4e0

Event password: prvaci

 

Streda

07:30-09:00  Matematika I

9:10-11:25  Základy algoritmizácie a programovania

12:30-14:00  Základy elektrotechnického inžinierstva

14:15 – 15:45  Základy inžinierstva materiálov

Prihlásenie: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=eafea0c2076dbebec49236ae1def7d8b6

Event password: prvaci

20.9.2021Milí prváci v bakalárskom stupni štúdia,

v súvislosti s organizáciou výučby Vám odporúčame pravidelne sledovať Vašu študentskú mailovú adresu (https://outlook.com/owa/ad.tuke.sk).

Nájdete v nej napríklad rozdelenie študentov na cvičeniach v predmete Základy algoritmizácie a programovania.

6.9.2021PREVZATIE ISIC PREUKAZOV PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY TU KOŠICE

sa uskutoční v priestoroch AULY MAXIMA – Letná 1, KOŠICE

 

08.09.2021 – STREDA od 9.00 hod.do 12.00 hod.

 09.09.2021 – ŠTVRTOK od 9.00 hod. do 12.hod.

17.09.2021 – PIATOK od 9.00 hod. do 12.00 hod.6.9.2021

Online prieskum - povinné pre všetkých študentov FEI !

Vážení študenti FEI,

s blížiacim sa novým akademickým rokom 2021/2022, zámerom vedenia FEI TUKE je čo najoptimálnejšie a najzodpovednejšie nastavenie procesov výučby a ďalších činností s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. V súvislosti s prijímaním správnych rozhodnutí, veľmi cennou informáciou bude zistenie stavu zaočkovanosti proti COVID-19 študentov fakulty.

Pre tento účel bol vytvorený online prieskum: https://forms.office.com/r/Rh3hisB4WC

Prihlasovacie údaje (meno/heslo) sú totožné ako pri prihlasovaní do systému MAIS.


Prosíme študentov, ktorí sa ešte tohto prieskumu nezúčastnili, aby tak urobili do termínu 7.9.2021.30.8.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2020/2021 - pokračovanie v štúdiu - vyššie ročníky

Zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2021/2022

Nové pracovné ponuky

Informácie pre študentov FEI TUKE súvisiace so zrušením úradných hodín na Študijnom oddelení (do odvolania)

6.10.2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu COVID-19 s platnosťou od 07.10.2020:

Všetky požiadavky na Študijné oddelenie budete riešiť on-line bez fyzického kontaktu podľa ročníkov nasledovne:1.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Katarína Tomčíková

2.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Eva Harakaľová

3.      ročník Bc. štúdia – Ing. Gabriela Verešpejová

1.      ročník Ing. štúdia – Ľudmila Čokinová

2.      ročník Ing. štúdia – Mgr. Milena LeškováĎakujeme za pochopenie!

Archív starších aktualít

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::