Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Oznam pre študentov 1. roč. Bc. štúdia FEI TUKE

14.12.2017

V prípade záujmu o prestup na iný študijný program, žiadosť si môžete podať na Študijnom oddelení FEI TUKE do 22.12.2017 do 11:00.

Seminár z predmetu Úvod do inžinierstva v dňoch 18.12. a 19.12. nebude, zápočty budú zapísané v systéme MAIS do 22.12.2017 (v prípade splnenia podmienok uvedených na úvodnom seminári).

   

   

Priznané prospechové štipendiá na rok 2017

27.11.2017

Študenti, uvedení v zoznamoch, nahláste na študijnom oddelení (osobne) v termíne do 29.11.2017 číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané prospechové štipendium.

  Kompletný zoznam priznaných štipendií.

  

 

Priznané odborové štipendiá na rok 2017

24.11.2017

Študenti, uvedení v zoznamoch, nahláste na študijnom oddelení (osobne) v termíne do 29.11.2017 číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané odborové štipendium.

  Kompletný zoznam priznaných štipendií.

  

 

Imatrikulácia novoprijatých bakalárov – 24.11.2017

7.11.2017

Vedenie FEI TUKE spolu so študentskou časťou Akademického senátu FEI a Študentskou radou na Jedlíkovej 9 organizujú 24.11.2017 (piatok) Imatrikuláciu 2017 pre študentov 1. ročníka denného štúdia 1. stupňa. Podpisom imatrikulačného sľubu študentmi a samotná imatrikulácia, potvrdzujú slávnostným spôsobom vstup študentov do Akademickej obce FEI TUKE.


Slávnostná časť začína o 14,00 hod. v Aule Maxima v areáli TUKE na Letnej 9.


Zodpovednou a kontaktnou osobou za študentov FEI TUKE je člen AS FEI – Jakub Palša. Vedúci študijných programov sa dostavia na nácvik o 13,00 hod. do Auly Maxima. Ostatní študenti 1. ročníka sa dostavia do Auly Maxima najneskôr o 13,45 hod.
Keďže účasť na slávnostnej imatrikulácii je povinná, bude táto pravdepodobne kontrolovaná prezenčnou listinou. Nepodpísanie sľubu a neúčasť na slávnostnej časti je možné považovať za disciplinárny priestupok.


Spoločenská časť – Imatrikulačný ples sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod. v areáli Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej 7.

Žiadame študentov, ktorí si zakúpili vstupenky,
aby sa dostavili na túto časť najneskôr do 17,30 hod.

 

 

Úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené

25.10.2017

V dňoch  30-31.10.2017 (pondelok, utorok) a 16.11.2017 (štvrtok) budú úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené.

 

 

Dekanské voľno

16.10.2017

Dekan FEI TUKE udeľuje dňoch  30-31.10.2017 (pondelok, utorok) a 16.11.2017 (štvrtok) dekanské voľno z vyučovania pre študentov všetkých stupňov štúdia.

  

  

POKYNY K UDELENIU ZÁPOČTU Z TELESNEJ VÝCHOVY PRE ŠTUDENTOV ERASMU

2.10.2017

Študent ERASMU, ktorý si zapísal TV získava zápočet:

 • Aktívna účasť na  hodinách TV, alebo vybraného športu na danej univerzite -doložiť potvrdenie o danom absolvovaní TV garantovi príslušnej fakulty.
 • Neúčasť na hodinách TV študent, ktorý na danej univerzite v rámci študijného programu nemá TV, ale môže dobrovoľne počas pobytu športovať, vypracuje seminárnu prácu.

Pokyny pre vypracovanie seminárnej práce:

 • Názov seminárnej práce:

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT NA DANEJ UNIVERZITE

 • Štruktúra práce:

Titulná strana:  Názov seminárnej práce, Meno študenta, Študijný odbor, Akademický rok,

Vlastná práca:

 •  rozsah: 3 – 5 strán,
 •  opis možností športu na danej univerzite (s alebo bez inštruktora, priebeh športovej aktivity, platenie za hodiny, a iné),
 •  opis športového areálu,
 •  opis materiálneho vybavenia,
 •  osobné postrehy, dojmy a odporúčania,
 •  názov a sídlo univerzity, webová adresa ( univerzity, športovísk),

Prílohy:

 • najmenej 3 aktuálne fotky

 (písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5)

  

  

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018

23.8.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od augusta 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra. Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

 Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 eur.

 Tiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.

  

  

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::