Aktuality

 

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2021/2022

6.7.2021Zápis do I. ročníka Bc. štúdia pre akad. rok 2021/2022 bude prebiehať v systéme IS MAIS (Online zápis na štúdium)

od 06.07.2021 - 10.00 h., ukončenie Online zápisov je najneskôr do 31.07.2021.


Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS
  • ďalšou podmienkou na prihlásenie sa do systému MAIS je získanie úplného stredného vzdelania, ktoré dokladujete nahratím vysvedčení z posledného ročníka a maturitného do elektronickej prihlášky v rozhraní DOKUMENTY STREDOŠKOLSKÉHO VZDELANIAInformácie o platbách, ktoré sú študentovi určené Vám boli doručené spolu s rozhodnutím o prijatí a zároveň sa nachádzajú v IS MAIS v časti Štúdium – Financovanie. Poplatok za zápis a školné študent uhradí podľa údajov v IS MAIS iba bankovým prevodom. Podmienkou na priradenie platby v IS MAIS je, aby študent dodržal správne údaje uvedené pri platbe – číslo účtu, VS-variabilný symbol, ŠS-špecifický symbol.


Vzhľadom na súčasnú situáciu Vás upozorňujeme na pravidelné sledovanie oznamov na web stránke fakulty http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/aktuality,  kde budú postupne zverejnené oznamy v súvislosti s možnosťou prevzatia si potvrdení o štúdiu a ISIC kariet.Zároveň upozorňujeme študentov 1. ročníka Bc. štúdia, že potvrdenia o štúdiu sú s platnosťou od 01.09.2021 a rovnako aj ISIC karty sú platné až od 01.09.2021.INFORMÁCIE O PREVZATÍ POTVRDENÍ A PREUKAZOV SLEDUJTE NA NAŠEJ WEB STRÁNKE http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/aktuality

OZNAM študentom Bc. štúdia - odovzdávanie dokladov

29.6.2021Úspešní absolventi štátnych skúšok v ak. roku  2020/2021 bez pohľadávok budú podpisovať preberanie  dokladov  o ukončení  štúdia (diplom,  vysvedčenie,  dodatok  k diplomu, knihu absolventov)

dňa 08.júla 2021 (štvrtok)

Bližsie informácie o harmonogrameT-UNI podnikové štipendium

21.6.2021

Learn & Earn with T-UNI
Chcel by si využiť svoje vedomosti pri práci na reálnych projektoch? Máš chuť spraviť pre svoju kariéru niečo navyše?

Ponúkame ti príležitosť spoznať projekty a produkty, na ktorých sa môžeš podieľať a tým zvyšovať svoje vedomosti a zručnosti. Diskutovať prídu odborníci priamo z praxe.

Príď sa dozvedieť viac na online stretnutie s najväčším zamestnávateľom v oblasti IT v Košiciach 28.6.2021 o 13:00. Objav možnosti, ktoré sa ti otvárajú už počas štúdia.

Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom Webex platformy: LINK pre pre prihlásenie.Zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2021/2022

T-UNI podnikové štipendium

26.5.2021Learn & Earn with T-UNI
Chcel by si využiť svoje vedomosti pri práci na reálnych projektoch? Máš chuť spraviť pre svoju kariéru niečo navyše?
Ponúkame ti príležitosť spoznať projekty a produkty, na ktorých sa môžeš podieľať a tým zvyšovať svoje vedomosti a zručnosti. Diskutovať prídu naši odborníci priamo z praxe.

Príď sa dozvedieť viac na online stretnutie s najväčším zamestnávateľom v oblasti IT v Košiciach 31.5.2021 o 13:00.

Objav možnosti, ktoré sa ti otvárajú už počas štúdia. Na stretnutie sa prihlásiš registrovaním do platformy Innovlab

Po registrácii zadaj "Follow this program" a budeš dostávať aktualizácie o stretnutí.Ponuka platených stáží v spoločnosti U. S. Steel Košice

25.5.2021
Stáže sú určené pre:

  • študentov 1. ročníka Ing. štúdia (možnosť Letnej stáže, ktorá sa bude konať od 1. júla do 31. augusta 2021 a celoročnú prax, ktorá sa bude konať od 1. októbra 2021 do 30. júna 2022)
  • študentov 2. a 3. ročníka Bc. štúdia (možnosť celoročnej praxe, ktorá sa bude konať od 1. októbra 2021 do 30. júna 2022).

 
 Moderné IT v spoločnosti VSE Holding

19.4.2021
Pokyny Univerzitnej knižnice ohľadom záverečných prác SKPokyny Univerzitnej knižnice ohľadom záverečných prác EN

V prípade otázok prosím kontaktujte Univerzitnú knižnicu TUKE: kniznica@tuke.sk alebo print@tuke.sk

Nové pracovné ponuky

6.4.2021

OZNAM - pokračovanie výučby v letnom semestri 2020/2021

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, výučba na FEI TUKE v letnom semestri 2020/2021 prebieha

dištančnou formou do odvolania.Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti v akad. roku 2021/2022

GymBeam rozširuje tím vývojárov

23.3.2021Náš bronzový partner hľadá vývojárov, ktorí pomôžu budovať najväčšiu platformu elektronického obchodu v regióne Strednej a Východnej Európy alebo najmodernejšiu platformu pre cezhraničnú logistiku.

Viac informácií nájdeš tu.


Ness otvára akadémiu 5 + 5

27.1.2021Náš zlatý partner ponúka absolventom „zapáleným“ pre IT skvelú príležitosť uplatniť sa na atraktívnych projektoch v oblasti SW Testovania a Developmentu.

Hľadá 5 developerov a 5 automatizovaných testerov, ktorí budú od začiatku pracovať a učiť sa na reálnych úlohách už existujúcich projektov.

Viac detailov nájdeš TU.

Informácie pre študentov FEI TUKE súvisiace so zrušením úradných hodín na Študijnom oddelení (do odvolania)

6.10.2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu COVID-19 s platnosťou od 07.10.2020:

Všetky požiadavky na Študijné oddelenie budete riešiť on-line bez fyzického kontaktu podľa ročníkov nasledovne:1.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Katarína Tomčíková

2.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Eva Harakaľová

3.      ročník Bc. štúdia – Ing. Gabriela Verešpejová

1.      ročník Ing. štúdia – Ľudmila Čokinová

2.      ročník Ing. štúdia – Mgr. Milena LeškováĎakujeme za pochopenie!

Archív starších aktualít

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::