Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo

12.3.2018

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk .  Na moodle je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo (PaOP), ktorý sa nachádza v kolónke  EXTERNÉ (KURZY / Externé / PaOP). Prihlasovací kľúč do kurzu je : pravo

Test bude otvorený dňa 16.3.2018 o 10,00 hod.

Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (je odporúčané priebežné ukladanie tlačidlom “Uložiť bez odoslania“ , ktoré sa nachádza pod testom, po vypracovaní testu test odoslať tlačidlom “Odoslať všetko a ukončiť“).

HESLO DO TESTU: PRAVNIK

Ďalší (náhradný) termín je 23.3.2018 o 10, 00 hod.

Pokyny k vypracovaniu testu:

Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou,
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych ( postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.

Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

                                                                                                                               JUDr. Mária Girmanová Homzová

  

 

Dekanské voľno

7.3.2018

Technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky  TUKE si ctí jeden zo základných pilierov demokracie, ktorým je sloboda názoru, preto vyhlasuje dekan fakulty dekanské voľno pre študentov a zamestnancov na piatok 9.marca 2018 od 12 hod. Cieľom tohto rozhodnutia je, aby študenti a zamestnanci mohli slobodne vyjadriť svoj názor.


Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

16.1.2017

Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom kofinancované štipendiá za účelom absolvovania ročného študijného pobytu na francúzskej univerzite podľa vlastného výberu. Ponuka sa týka všetkých stupňov štúdia.

Podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

  

  

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2017/2018

15.1.2017

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.


Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 24.01.2018 od 10.00 hod. - 02.02.2018 do 10.00 hod.
Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.


7. kolo - 06.02.2018 od 10.30 hod. - 14.02.2018 do 10.00 hod.

Dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 05.02.2018 od 12.00 hod. do 19.02.2018 22.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry:

 • KKUI - renata.giannusis@tuke.sk,
 • KPI - miroslav.binas@tuke.sk,martina.dragosekova@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk,pavol.galajda@tuke.sk,
 • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk,peter.bober@tuke.sk,
 • KEE - marek.pavlik@tuke.sk,
 • KMTI - monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
 • KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk,
 • KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
 • KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk)
 • KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke podzáložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

  

  

Oznam pre študentov 1. roč. Bc. štúdia FEI TUKE

14.12.2017

V prípade záujmu o prestup na iný študijný program, žiadosť si môžete podať na Študijnom oddelení FEI TUKE do 22.12.2017 do 11:00.

Seminár z predmetu Úvod do inžinierstva v dňoch 18.12. a 19.12. nebude, zápočty budú zapísané v systéme MAIS do 22.12.2017 (v prípade splnenia podmienok uvedených na úvodnom seminári).

   

   

POKYNY K UDELENIU ZÁPOČTU Z TELESNEJ VÝCHOVY PRE ŠTUDENTOV ERASMU

2.10.2017

Študent ERASMU, ktorý si zapísal TV získava zápočet:

 • Aktívna účasť na  hodinách TV, alebo vybraného športu na danej univerzite -doložiť potvrdenie o danom absolvovaní TV garantovi príslušnej fakulty.
 • Neúčasť na hodinách TV študent, ktorý na danej univerzite v rámci študijného programu nemá TV, ale môže dobrovoľne počas pobytu športovať, vypracuje seminárnu prácu.

Pokyny pre vypracovanie seminárnej práce:

 • Názov seminárnej práce:

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT NA DANEJ UNIVERZITE

 • Štruktúra práce:

Titulná strana:  Názov seminárnej práce, Meno študenta, Študijný odbor, Akademický rok,

Vlastná práca:

 •  rozsah: 3 – 5 strán,
 •  opis možností športu na danej univerzite (s alebo bez inštruktora, priebeh športovej aktivity, platenie za hodiny, a iné),
 •  opis športového areálu,
 •  opis materiálneho vybavenia,
 •  osobné postrehy, dojmy a odporúčania,
 •  názov a sídlo univerzity, webová adresa ( univerzity, športovísk),

Prílohy:

 • najmenej 3 aktuálne fotky

 (písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5)

  

  

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::