Doktorandské štúdium

 

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka

14.12.2020

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v zimnom semestri v akademickom roku 2020/21.

Katedra jazykov TUKE zverejnila na svojej stránke termíny a ďalšie usmernenia ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v ZS v akademickom roku 2020/21. Skúška bude prebiehať v reálnom čase ako konferenčný videohovor cez MS Teams medzi doktorandom a komisiou, ktorú tvorí školiteľ, jazykový konzultant a predseda komisie.

Prihlasovanie doktorandov na cudzí jazyk v ak.roku 2020/21

9.9.2020

Katedra jazykov (KJ) TUKE oznamuje nový spôsob prihlasovania sa doktorandov na konzultácie z cudzieho jazyka

Prihlasovanie sa bude realizovať online. Všetky informácie ako aj link na prihlasovací formulár nájdete na stránke: http://kj.tuke.sk/wps/portal/kj/vyucba/doktorandske-studium/konzultacie

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka

4.5.2020

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v letnom semestri v akademickom roku 2019/20.

Katedra jazykov TUKE zverejnila na svojej stránke termíny, spôsob prihlasovania a ďalšie usmernenia ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v LS v akademickom roku 2019/20. Skúšky sa budú realizovať online cez MS Teams v reálnom čase za virtuálnej prítomnosti komisie (školiteľ, jazykový konzultant, predseda komisie).


  

 

  
 

Konferencia SCYR

24.8. 2020

Konferencia mladých vedcov SCYR 2020.

  

Termín konferencie SCYR 2021: 16.4. 2021

 

  

Školitelia a odborové komisie

Zápisy doktorandov do ak. roka 2021/2022

7.4.2021

UPOZORNENIE: ZMENA MIESTNOSTI KONANIA ZÁPISOV DOKTORANDOV DO AK. R. 2021/22 - ZÁPISY SA USKUTOČNIA V POSLUCHÁRNI P25Zápisy doktorandov do akademického roka 2021/2022 sa uskutočnia dňa 24.08.2021 (utorok) v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium                 24.08.2021 (08:30 hod.)
Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium                 24.08.2021 (10:00 hod.)
Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium                 24.08.2021 (11:30 hod.)
Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium                 24.08.2021 (13:00 hod.)
Zápis do 5. roč. externé štúdium                                  24.08.2021 (14:30 hod.)
Zápis pre nadštandardné štúdium:                             24.08.2021 (14:30 hod.)

Podrobné informácie ku zápisom.

  

Na zápisy sa dostavte s prekrytými dýchacími cestami (nos aj ústa) s rúškom, respirátorom a pod. Použite dezinfekciu. Prineste si vlastné písacie potreby. Po celý čas rešpektujte bezpečné odstupy medzi účastníkmi.
Pokiaľ ste navštívili za posledných 14 dní krajinu, ktorá je riziková, alebo pokiaľ pociťujete príznaky ochorenia (horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti), kontaktujte e-mailom referentku pre VVČa DŠ FEI TUKE a dohodnite si individuálny termín zápisu. K udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás. Ďakujeme.

 

 

Harmonogram štúdia

  

 
 

 

Archív

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::