Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Archív starších aktualít

 

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka

28.11.2017

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2017/18.

Katedra jazykov TUKE zverejnila na svojej stránke termíny, spôsob prihlasovania a ďalšie informácie ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2017/18. Na uvedenej stránke zverejnila aj náhradný termín prijímacieho testu z cudzieho jazyka pre doktorandov.

  

 

Zápisy doktorandov do ak. roka 2017/2018

17.7.2017

Zápisy doktorandov do akademického roka 2017/2018 sa uskutočnia dňa 24.08.2017 v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

 • Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium        24.08.2017 (08:30 hod.)
 • Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium        24.08.2017 (10:00 hod.)
 • Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium        24.08.2017 (11:30 hod.)
 • Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium        24.08.2017 (13:00 hod.)
 • Zápis do 5. roč. externé štúdium                         24.08.2017 (14:30 hod.)
 • Zápis pre nadštandardné štúdium:                    24.08.2017 (14:30 hod.)


Informácie ku zápisom

 

 

Zápisy doktorandov do ak. roka 2016/2017

24.06.2016

Zápisy doktorandov do akademického roka 2016/2017 sa uskutočnia dňa 25.08.2016 v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium 25.08.2016 (08:30 hod.)
Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium 25.08.2016 (10:00 hod.)
Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium 25.08.2016 (11:30 hod.)
Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium 25.08.2016 (13:00 hod.)
Zápis do 5. roč. externé štúdium 25.08.2016 (14:30 hod.)
Zápis pre nadštandardné štúdium: 25.08.2016 (14:30 hod.)

Informácie ku zápisom.

  

  

Prihlasovanie doktorandov na cudzí jazyk

09.05.2016

Katedra jazykov (KJ) TUKE oznamuje, že prihlasovanie doktorandov na skúšku z predmetu cudzí jazyk sa uskutočňuje po dohode s jazykovým konzultantom na sekretariáte KJ v období od 2.5.2016 do 12.5.2016. Kontaktná osoba: p. Spišáková, tel: 602 41 85 alebo osobne. Termíny a ďalšie usmernenia.

 

 

Zápisy doktorandov do ak. roka 2015/2016

17.07.2015, 29.06.2015

Zápisy doktorandov do nového akademického roka 2015/2016 sa uskutočnia 03.09.2015 v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

 • 1. roč. denné a externé štúdium - 08:30 hod.
 • 2. roč. denné a externé štúdium - 10:00 hod.
 • 3. roč. denné a externé štúdium - 11:30 hod.
 • 4. roč. denné a externé štúdium - 13:00 hod.
 • 5. roč. externé štúdium - 14:30 hod.
 • nadštandardná dĺžka štúdia -14:30 hod.

Dôležité informácie ku zápisom do 2. a vyšších ročníkov (podmienky, poplatky, usmernenia)

 

 

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka

24.11.2016

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2016/17 Katedra jazykov TUKE zverejnila na svojej stránke termíny, spôsob prihlasovania a ďalšie informácie ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2016/17.

 

 

Archív harmonogramov štúdia

 
 
Visitor :: Login ::