Študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektrotechnika denná
externá
KEE
Elektronické systémy a spracovanie signálov
Elektrotechnika denná
externá
KEMT
Elektrotechnické systémy
Elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Elektrotechnika denná
externá
KF
Hospodárska informatika  
Informatika denná
externá
KKUI
Informatika
Informatika denná
externá
KPI
Inteligentné systémy
Informatika denná
externá
KKUI
Počítačové modelovanie Informatika denná
externá
KMTI
Počítačové siete Informatika denná
externá
KEMT / KPI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná
externá
KTPE
Technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnika denná
externá
KTE

Dobiehajúce študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Multimediálne komunikačné technológie
Informatika denná KEMT
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::