Podmienky prijatia na akademický rok 2021/2022

 Termín na podávanie prihlášok na 1. a 2. stupeň štúdia je predĺžený do 31.5.2021.Plánované počty, termíny, poplatky, prihlášky, návratky, a pod.

        

   Ponúkané študijné programy

                                                                                                               

  

Hodnotiace kritériá

       

  

  

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::