Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Nový profesor na FEI TUKE

9.1.2018

Dňa 4.12.2017 si prevzali z rúk prezidenta SR menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. , ktorý bol bol menovaný za profesora v študijnom odbore „fyzikálne inžinierstvo“. Pri tejto príležitosti prijal dňa 15.12. 2017 novovymenovaných profesorov na TUKE pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Na fotografii je prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. z našej FEI TUKE druhý sprava.

  

  

Dunajský nadnárodný program 2. výzva

10.5.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov.

Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

Prezentácie z národných informačných dní k výzve organizovaných Úradom vlády SR v marci a februári 2017 sú zverejnené na stránke: http://www.danube.vlada.gov.sk/druha-vyzva/ 

 

Na stránke http://www.danube.vlada.gov.sk/18706-sk/dokumenty/ je zverejnená Príručka pre žiadateľa a Implementačná príručka v slovenskom jazyku.

  


  

Špičkový tím na FEI

14.03.2016, 19.01.2016

Akreditačná komisia zaradila "Vedeckovýskumný tím pre elektronické systémy", ktorý vznikol na FEI TUKE v oblasti výskumu 15, medzi špičkové vedecké tímy na Slovensku

Názov špičkového tímuSkratka špičkového tímuZloženie špičkového tímu / umeleckej skupinyVysoká škola / fakulta
Vedeckovýskumný tím
pre elektronické
systémy
VEST Ján Šaliga
Roman Cimbala
Miloš Drutarovský
Jaroslav Dudrík
Jana Fortes
Juraj Gazda
Dušan Kocur
Linus Michaeli
Alena Pietriková
Technická univerzita
v Košiciach / Fakulta elektrotechniky
a informatiky

  

Archív starších aktualít

Noví docenti na FEI TUKE

4.12.2017

Dňa 1. 12 2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava): doc. RNDr. Ján Buša, CSc. a doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.

  

  

Nový profesor na FEI TUKE

11.7.2017

Dňa 18.05.2017 si prevzali z rúk prezidenta menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (na obrázku vľavo) z našej FEI TUKE, ktorý bol menovaný za profesora v študijnom odbore „telekomunikácie“.

  

  

Noví docenti na FEI TUKE

11.7.2017

Dňa 7.7.2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava):

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák, doc. Ing. Ján Molnár, PhD., doc. Ing. Tibor Vince, PhD. Čerstvo menovaný doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. na obrázku chýba.

  

  

Týždeň vedy a techniky na Slovensku rok 2017

8.11.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo na Slovensku „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. Na TUKE sa v rámci tohto týždňa dňa 6.11.2017 uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde svoje práce prezentovali denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE.

Práce boli hodnotené po obsahovej - vedeckej stránke, aj po stránke kvality a dizajnu. Komisia vybrala z 18-ich prezentovaných prác 4 najlepšie.

Po vedeckej stránke bola jednou z dvoch najlepších prác na TUKE vyhodnotená práca doktoranda FEI TUKE, Ing. Róberta Žatkoviča (KEM) na tému: Výkonový vysokofrekvenčný DC/DC menič s mäkkým spínaním pri plnom rozsahu zaťaženia, pod vedením školiteľa prof. Ing. Jaroslava Dudrika, PhD.

 

  

 

Noví docenti na FEI TUKE

11.4.2017

Dňa 7.4.2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava):

  

  • doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník;
  • doc. Ing. Milan Guzan, PhD.;
  • doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.;
  • doc. Ing. Ján Papaj, PhD.;
  • doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

  

 
 
Visitor :: Login ::