Archív starších aktualít

 

Noví docenti na FEI TUKE

26.6.2019

Dňa 21.6. 2019 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava): doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD.; doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. (FvT so sídlom v Prešove). Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác sa uskutočnili v júni 2019.

 

 

Nová docentka na FEI TUKE

3.5.2019

Dňa 12.4.2019 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzala od p. rektora dekrét o udelení titulu docent doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. (na obrázku). Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila v marci 2019.

 

 

Noví docenti na FEI TUKE

13.11.2018

 

Dňa 19.10. 2018 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava): doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.; doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD.; doc. Ing. Norbert Ádám, PhD.; doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. (FHPV PU v Prešove); doc. Ing. František Babič, PhD.; doc. Ing. Milan Lacko, PhD.; doc. Ing. Csaba Szabó, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác sa uskutočnili v júni a septembri 2018.

 

Cena rektora 2018

12.11.2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2018 bola vyhlásená súťaž Cena rektora 2018 v štyroch kategóriách. Komisia zložená z externých členov preštudovala všetky predložené návrhy a rozhodla o výsledkoch v súťaži. V kategórii Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov ocenenie získala: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (KKUI FEI TUKE).
Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov. Ocenenia budú odovzdané na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady Technickej univerzity.

  

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu

12.11.2018

Aj v roku 2018 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. Na TUKE sa v rámci tohto týždňa každoročne uskutočňuje súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu. Svoje práce prezentovali doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE. Práce boli hodnotené po obsahovej - vedeckej stránke, aj po stránke kvality a dizajnu. Víťazom v kategórii vedecký prínos sa stal Ing. Jozef Mocnej, doktorand z KKUI FEI TUKE, pod vedením školiteľky prof. Ing. Ivety Zolotovej, CSc. Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 

Nový profesor na FEI TUKE

26.10.2018

Dňa 19.9.2018 si prevzali z rúk prezidenta menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. (na obrázku uprostred) z našej FEI TUKE, ktorý bol menovaný za profesora v študijnom odbore „telekomunikácie“. K získanému titulu mu zablahoželal aj pán rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a pán prorektor Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.

 

 

Noví docenti na FEI TUKE

20.5.2018

Dňa 4.5. 2018 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava): doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD. a doc. RNDr. Jozef Kravčák, PhD.  Na snímke chýba novomenovaný doc. Ing. Anton Baláž, PhD. Všetci traja novomenovaní docenti mali habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác na VR FEI TUKE dňa 21.3. 2018.