Výskum na FEI

Vedecko-výskumná činnosť na FEI TUKE pokrýva široké spektrum vedeckých disciplín, ktoré sú rozdelené do dvoch hlavných skupín:

 • Informatické vedy a počítačové siete, kybernetika, inteligentné systémy.
 • Elektrotechnika, elektroenergetika, elektronika.

 FEI TUKE získala svoju vynikajúcu povesť vďaka výsledkom vedeckej práce v oblasti inžinierskych a prírodných vied v informačných a komunikačných systémoch a technológiách, v elektronike a elektrotechnike a jej aplikáciách, v automatizovaných systémoch a metódach riadenia , v energetike, fyzikálnom inžinierstve progresívnych materiálov. FEI TUKE si v oblasti vedy, výskumu a vývoja dlhodobo udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Excelentnosť výskumu na FEI TUKE je dokladovaná vo forme pozitívne hodnotených projektov a publikácií, hlavne v karentovaných časopisoch.

FEI TUKE kladie dôraz na orientáciu výučby do budúcnosti, ktorá spočíva v inovatívnom výskume. Výskum vykonávaný na FEI TUKE je charakterizovaný týmito znakmi:

 • vysoká kvalita,
 • interdisciplinarita,
 • medzinárodnosť,
 • úzke prepojenie medzi základným a aplikovaným výskumom,
 • cielene orientovaný výskum. 

Oblasti výskumu a zameranie vedecko-výskumnej činnosti na FEI

Odbor

Pôvodný študijný odbor

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti na FEI

Elektrotechnika

 • Elektrotechnika
 • Teoretická elektrotechnika
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Elektronika
 • Elektroenergetika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • elektronika, autoelektronika, mikroelektronika a optoelektronika,
 • spracovanie signálov,
 • teoretická elektrotechnika,
 • elektroenergetika a technika vysokých napätí,
 • silnoprúdová elektotechnika,
 • meracie systémy v elektronike,
 • riadenie elektrotechnickej výroby,
 • technológie elektroniky,
 • vybrané oblasti fyziky.
Informatika

 • Automatizácia
 • Telekomunikácie
 • Mechatronika
 • Informatika
 • Softvérové inžinierstvo
 • Informačné systémy
 • Kybernetika
 • Umelá inteligencia
 • Aplikovaná informatika
 • Hospodárska informatika
 • Teoretická informatika
 • výpočtová technika a informatika,
 • kybernetika a umelá inteligencia,
 • telekomunikačná a multimediálna telekomunikačná technika,
 • elektrické pohony a mechatronické systémy,
 • aplikovaná informatika,
 • počítačové modelovanie
 • vybrané oblasti matematiky,
 • hospodárska informatika.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::