Poslanie pracoviska

Dekanát FEI je výkonným hospodársko-informačným pracoviskom fakulty. Zabezpečuje agendu v oblasti študijnej, personálnej, hospodársko-ekonomickej, vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti zahraničných stykov a informatiky.

Adresa

Dekanát Fakulty elektrotechniky a informatiky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::