Študijné oddelenie

Zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu študentov a podieľa sa na organizovaní pedagogiky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu.

Adresa

Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Hlavná budova, blok A, 2. poschodie, č. dverí 234
Telefon: 055/602 22 00, 602 22 01, 602 22 10
Fax: 055/63 301 15
E-mail: studijne.fei@tuke.sk

Úradné hodiny

PONDELOK: 08:30 - 11:30
UTOROK: 08:30 - 11:30
STREDA: 08:30 - 11:30
13:00 - 15:00
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 08:30 - 11:30
Mgr. Milena Lešková - vedúca študijného oddelenia
E-mail: Milena.Leskova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2200
č. dv.: 234, blok A

 • zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu pre II. stupeň štúdia - inžinierske štúdium
  - 2. ročník
 • kontaktná osoba pre školné a poplatky
Ing. Gabriela Verešpejová - referentka
E-mail: gabriela.verespejova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2201
č. dv.: 234, blok A

 • zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu pre I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium - 3. ročník
 • kontaktná osoba pre zahraničných uchádzačov (nie samoplatcov)
 
Mgr. Katarína Tomčíková - referentka
E-mail: katarina.tomcikova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2210
č. dv.: 234, blok A

 • zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu pre I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium - 1. ročník
 • kontakná osoba pre uchádzačov, stredné školy, propagáciu štúdia
Mgr. Eva Harakaľová - referentka
E-mail: eva.harakalova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2224
č. dv.: 234, blok A

 • zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu pre I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium - 2. ročník
 • kontaktná osoba pre motivačné, prospechové, odborové štipendiá
Ľudmila Čokinová - referentka
E-mail: Ludmila.Cokinova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2491
č. dv.: 234, blok A

 • zabezpečuje študijnú a sociálnu agendu pre II. stupeň štúdia- inžinierske štúdium
  - 1. ročník
 • kontaktná osoba pre rozvrh hodín, skúškové termíny, študijné plány
 
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::