O fakulteVládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla 1969 bola zriadená dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky, vtedy ešte pod názvom Elektrotechnická fakulta. V čase jej založenia tvorilo fakultu 5 katedier a v školskom roku 1969/70 sa zapísalo na štúdium 314 študentov. V ďalších troch rokoch sa zvýšil počet katedier na osem, čo v tomto čase znamenalo stabilizáciu fakulty. Kvalitné výsledky fakulty v oblasti vzdelávacieho procesu, vedecko-výskumnej činnosti, ale najmä rozvoj elektrotechnického a elektronického priemyslu a nástup informačných a telekomunikačných technológií si vyžiadal ďalšie budovanie fakulty a rozšírenie počtu katedier na desať.

Zakladateľom fakulty bol prof. Ing. František Poliak, ktorý sa stal zároveň jej prvým dekanom (1969 - 1972). Na čele fakulty stáli v ďalšom období títo dekani: prof. Ing. Matej Rákoš, DrSc. (1972 - 1985), prof. Ing. Milan Jelšina, CSc. (1985 - 1990), prof. Ing. Karol Marton, DrSc. (1990 - 1994), Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (1994 - 2000) a prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (2000-2007), prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (2007 - 2014), prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. (2015), prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  - terajší dekan fakulty.

V súčasnosti tvorí fakultu 11 samostatných pracovísk. Široké spektrum vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ako aj štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja:

  • informatika a kybernetika,
  • elektronika a telekomunikácie,
  • elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::