Kontakt

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach


Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovenská republika

Ústredňa: 055/6021111
Sekretariát dekana: 055/6022221
Študijné oddelenie: 055/6022200, 055/6022201, 055/6022210

E-mail: studijne.fei@tuke.skInstagram FEI TUKE: https://www.instagram.com/fei.tuke/Facebook FEI TUKE: https://www.facebook.com/FEITUKESK
Kde sa nachádzame

Areál univerzity

L9A - Hlavna budova TUKE. A blok
L9B - Hlavna budova TUKE. B blok
PK2 - Katedra fyziky
PK3 - FEI Ustav metalurgie, FMMR Ostav materialov a iniinierstva kvality, FMMR Katedra teoret. a priem. elektrotechniky, FEI

PK4 - Aula Volkswagen Slovakia
PK5 - Kat. procesného a environmentálneho inžinierstva, SjF
PK6 - Počítačové centrum FEI
PK7 - Poslucháreň L4
PK8 - Ústav automatizacie, mechatroniky a robotiky, SjF

PK9 - Ústav manažmentu, priemyselneho a digitalneho inižnierstva, SjF
PK10 - Ustav metaturgie, FMMR, Ustav materialov a int kvality, FMMR
PK10a - Centrum technologických inovácií
PK11 - Ústav metalurgie, FMMR, Ústav materialov a inž. kvality, FMMR
PK12 - Ústav recykl tech., Centrum spracovania odpadov, Lab. spracovania priem. odpadov, FMMR
PK12a - Prototypove a inovačné centrum, SjF
PK13 - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, FEI
PK14 - Ústav metaturgie, FMMR Ústav logistiky, FBERG

P15 - Ustav geovied, FBERG
PK19 - Deliusov pavilon, FBERG
BN1 - Študentský domov
BN3 - Ústav výpočtovej techniky
BN9 - Združené posluchárne
BN32 - Ekonomická fakulta
V4 - Stavebná fakulta
W - Štadión TJ Akademik
W4 - Ateliéry Fakulty umení
FU2 - Študentský domov
UK - Univerzitná knižnica
TECH - UVP TECHNICOM
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::