Rozvrhy pre bakalárske štúdium

 

Rozvrhy hodín

  • pre prvákov bakakárov sa rozvrhové jednotky a zaradenie do skupín pripravili na Študijnom oddelení FEI a na katedrách.  Prváci sa v kolách zápisov sami prihlasujú do rozvrhu iba na TVI (miestnosť, čas, disciplína) a na výberové predmety.
  • študenti vyšších ročníkov (aj externisti) sa sami zapisujú do rozvrhových položiek (miesnosť a čas) v kolách zápisov na všetky predmety (aj na opakované zápisy prváckych a druháckych predmetov).
    Rozvrhové jednotky sú zverejňované:
  • v rozhraní Študent pod vlastným jedinečným loginom TUKE - vždy aktuálny stav databázy,
  • v rozhraní Pedagóg pod vlastným jedinečným loginom TUKE - vždy aktuálny stav databázy.
  • na http://maisportal.tuke.sk výberom rozvrhu podľa programu, miestnosti, učiteľa alebo predmetu. Údaje na portáli sú ale aktualizované z Maisu iba po určitých časových intervaloch, t.j. zobrazený stav na portáli sa nemusí rovnať skutočne aktuálnemu stavu databázy v Maise v užívateľských rozhraniach.

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::