Študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium  • aktuálne pre akademický rok 2023/2024
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
  • získaný titul - Ing.
  • forma štúdia - denná
  • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej formeAkreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Automobilová elektronikaElektrotechnika


dennáKTEElektroenergetikaElektrotechnika


dennáKEEFyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálovElektrotechnika


dennáKFHospodárska informatikaInformatika


dennáKKUIInformatikaInformatika


dennáKPIInteligentné systémyInformatika


dennáKKUIKyberbezpečnosťInformatika


dennáKPIPočítačové sieteInformatika


dennáKEMTPočítačové modelovanie Informatika


dennáKMTIPriemyselná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKTPE


 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::