Študijní poradcovia pre inžinierske štúdium

 

Úloha študijného poradcu  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Študijný program
Meno
Email
Automobilová elektronika Ing. Peter Lukács, PhD. peter.lukacs@tuke.sk
Elektroenergetika Ing. Jaroslav Džmura, PhD. jaroslav.dzmura@tuke.sk
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov RNDr. Natália Šmídová, PhD.
natalia.smidova@tuke.sk
Hospodárska informatika doc. Ing. František Babič, PhD. frantisek.babic@tuke.sk

Informatika

Ing. Zuzana Dubajová

doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.

zuzana.dubajova@tuke.sk

eva.chovancova@tuke.sk

Kyberbezpečnosť

Ing. Zuzana Dubajová

doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.

zuzana.dubajova@tuke.sk

eva.chovancova@tuke.sk

Inteligentné systémy doc. Ing. Peter Papcun, PhD. peter.papcun@tuke.sk
Počítačové siete doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.
lubos.ovsenik@tuke.sk
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD. anna.grincova@tuke.sk

Priemyselná elektrotechnika

Ing. Peter Bober, PhD.

Ing. Patrik Jacko, PhD.

peter.bober@tuke.sk

patrik.jacko.2@tuke.sk

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::