Ponúkané študijné programy

Ponúkané študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium • pre akademický rok 2024/2025
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
 • získaný titul - Bc.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej forme

Akreditované bakalárske študijné programyŠtudijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Aplikovaná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKEMAutomobilová elektronikaElektrotechnika


dennáKTE
ElektroenergetikaElektrotechnika


dennáKEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálovElektrotechnika


dennáKF
Hospodárska informatikaInformatika


dennáKKUI
InformatikaInformatika


dennáKPI
Inteligentné systémyInformatika


dennáKKUI
KyberbezpečnosťInformatika


dennáKPI
Počítačové modelovanie Informatika


dennáKMTI
Počítačové sieteInformatika


dennáKEMT
Priemyselná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKTPEInformatika – profesijný*

Informatika

denná

KPI

  

*Profesijne orientovaný študijný program v príprave na akreditáciu (štandardná dĺžka štúdia – 4 roky – denná forma, kombinovaná metóda)

  

Ponúkané študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium • pre akademický rok 2024/2025
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
 • získaný titul - Ing.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej forme

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Automobilová elektronikaElektrotechnika


dennáKTEElektroenergetikaElektrotechnika


dennáKEEFyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálovElektrotechnika


dennáKFHospodárska informatikaInformatika


dennáKKUIInformatikaInformatika


dennáKPIInteligentné systémyInformatika


dennáKKUIKyberbezpečnosťInformatika


dennáKPIPočítačové sieteInformatika


dennáKEMTPočítačové modelovanie Informatika


dennáKMTIPriemyselná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKTPE


Ponúkané študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium • pre akademický rok 2024/2025
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generované v systéme MAIS
 • získaný titul - PhD.
 • forma štúdia - denná a externá
 • metóda prezenčná
 • štandardná dĺžka štúdia 4 roky v dennej forme a 5 rokov externej forme
 • platené štúdium v externej  forme: 900 Eur/rok

Akreditované doktorandské študijné programy


Študijný programŠtudijný odbor
Forma štúdiaProfil absolventaGarantujúce pracovisko


Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Elektrotechnikadenná/externá

KFInformatikaInformatikadenná/externá

KPI, KMTI, KKUI, KEMTInteligentné systémyInformatikadenná/externá

KKUIPriemyselná elektrotechnikaElektrotechnikadenná/externá

KTPE, KEE, KTE, KEMT, KEM

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::