Školné a poplatkyŠkolné a poplatky spojené so štúdiom

  • Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
  • Spôsob úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom
    Študenti, ktorým vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môžu tak urobiť vzhľadom na prechod na e-platby
    • IBA bankovým prevodom na účet podľa vygenerovaných faktúr a variabilných symbolov uvedených v MAISe, každý študent a štúdium majú svoj jedinečný variabilný symbol!

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::