Úspechy študentov

 
 • Ing. Martin Čertický - víťazné ocenenie za diplomovú prácu "Aplikácia metód umelej inteligencie pri vytváraní agenta hrajúceho strategické hry v reálnom čase" v rámci II. ročníka Inžinierskej ceny za rok 2015
  08.10.2015
 • Ing. Dávid Kendi - čestné uznanie za prácu "Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín" v rámci II. ročníka Inžinierskej ceny za rok 2015
  08.10.2015
 • Ing. Mária Virčíková (KKUI) - študentská osobnosť roka SR
  25.02.2014
 • Ing. Eva Turňová (KKUI) - nominovaná na študentskú prácu roka ACM SPY 2013
  25.02.2014
 • Ing. Ján Bačík z Katedry elektrotechniky a mechatroniky získal 1. miesto v súťaži "Najlepšia doktorandská práca na TUKE" organizovanej v rámci Týždňa vedy na Slovensku v roku 2013.
  05.02.2014
 • Ing. Ján Perduľak - interný doktorand, študent 4. ročníka doktorandského štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika získal "Cenu komisie mladých expertov" na konferencii OWD 2013, Wisla, Poľsko.
  05.02.2014
 • Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel v roku 2013 už šiesty raz ocenili troch študentov slovenských univerzít za najlepšie záverečné práce súvisiace s energetikou cenami Aurela Stodolu. Komisia zložená z odborníkov v oblasti energetiky posudzovala záverečné práce študentov vybranými jednotlivými vedúcimi katedier slovenských univerzít a rozhodla udeliť ceny víťazom:
  • Marek Šipoš z Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Meranie výbojovej aktivity v nehomogénnych poliach
  • Jozef Dudiak z Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za diplomovú prácu Modelovanie podporných služieb v programe MODES
  05.02.2014
 • Matej Béreš - študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika získal  1. miesto v súťaži EBEC Košice 2013.
  05.02.2014
 • Slavomír Šimko - študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika získal 2. miesto v súťaži EBEC Košice 2013.
  05.02.2014
 • Ing. Ján Perduľak - interný doktorand, študent 4. ročníka doktorandského štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika získal výskumný projekt nadácie Volkswagen Slovakia v rámci celoslovenského výberu.
  05.02.2014
 • Úspech študentov FEI TUKE na StartupAwards.sk
  05.12.2012
  Tím študentov z Laboratória počítačovyýh sietí (KPI FEI TU FEI TUKE) – I. Klimek a M. Košík po úspechu v Dubaji, boli úspešní s projektom Excalibur aj doma a stali sa víťazmi v Bratislave v súťaži Startup Award.SK.
 • Náš študent Matej Falat dokončil bakalársky stupeň štúdia, pokračuje v inžinierskom a teraz mieri na zimnú olympiádu do Soči.
  30.01.2014
 • Úspech študentov TUKE na celosvetovej súťaži "ITU Young Innovators Competition" v Dubaji.
  Medzinárodná konferencia "ITU Telecom World", ktorá sa konala v dňoch 14. až 18.10.2012 v Dubaji, je jednou z najvýznamnejších svetových konferencií, ktoré sa venujú problematike telekomunikácií a najnovším komunikačným technológiam. Už po druhýkrát, ako súčasť tejto významnej konferencie, bola organizovaná svetová súťaž "ITU Young Innovators Competition". Súťaž bola určená pre vekovú kategóriu 18 až 25 rokov a bola zameraná na riešenie problémov reálneho sveta vo viacerých kategóriach. Celkovo bolo do súťaže prihlásených viac ako 400 projektov z celého sveta. Na finálnu prezentáciu bolo do Dubaja pozvaných 12 víťazných projektov. Medzi nimi bol aj dvojčlenný tím študentov z Laboratória počítačových sietí KPI FEI TUKE v zložení Ivan Klimek (PhD. študent) a Miroslav Košik (študent inžinierskeho štúdia), obidvaja absolventi programu Sieťových akadémií. Tím TUKE sa stal celkovým víťazom tejto svetovej súťaže v kategórií "CYBERSECURITY".Tím zvíťazil s projektom s názvom "EXCALIBUR", v rámci ktorého bola vytvorená vlastná inovatívna autentifikačná schéma, umožňujúca bezpečne a jednoducho overiť totožnosť používateľa na Internete iba prostredníctvom jeho mobilného telefónu. Vystúpenie tímu študentov z TUKE na konferencii v Dubaji, v rámci ktorého prezentovali prototypy a vypracovaný biznis plan, zaujalo účastníkov natoľko, že v súčasnosti prebiehajú prípravy na založenie startupu.
  http://world2012.itu.int/young-innovators-competition
  http://world2012.itu.int/competition-entries
  22.10.2012
 • Úspech študentského Radia 9 na medzinárodnej súťaži lovcov zvukov CIMES 2012
  13.11.2012
  Na tohtoročnej medzinárodnej súťaži lovcov zvukov CIMES, ktorá sa konala v Rotterdame sa podarilo obsadiť výborné miesta aj študentskému Radiu 9 (www.radio9.sk). Študenti FEI Technickej univerzity v Košiciach Dominik Horník a Ing. Tomáš Krajči, pôsobiaci v Rádiu 9, mali so svojimi nahrávkami veľký úspech. V jednotlivých kategóriách získali výborné 1. a 3. miesto. Výsledková listina.
 • Študent 2. ročníka 2. stupňa Bc. Róbert Barsa obsadil 1. miesto vo vedeckej súťaži Českej astronomickej spoločnosti a Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo ASTROFOTO SR 2011.
  04.04.2012 

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia udelilo nášmu absolventovi Ing. Patrikovi Vargovi Inžiniersku cenu v roku 2011 za najlepšiu diplomovú prácu na tému Kogeneračná výroba s využitím bioplynu. Slávnostné odovzdanie ceny bolo 29. 11. 2011.
  24. 11. 2011, 19. 1. 2012
 • Študentská organizácia BEST TU Košice v spolupráci so spoločnosťou SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia, s.r.o. v akademickom roku 2010/2011 organizovali 4. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku prácu a semestrálny projekt.
  Ocenenými sú:
  1. miesto: Ing. Viktor Tanko, FEI, Riadenie priameho a inverzného kyvadla      
  2. miesto: Ing. Patrik Varga, FEI, Kogeneračná výroba s využitím bioplynu      
  22. 8. 2011
 • Národné kolo súťaže NETWORKING AKADEMY GAMES 2010, Bratislava
  Martin Kriška - 4. miesto
 • Študentská organizácia BEST TU Košice v spolupráci so spoločnosťou SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia, s.r.o. v akademickom roku 2009/2010 organizovali 3. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku prácu a semestrálny projekt.
  Ocenenými sú sú:
  1. miesto: Bc. Ján Bačík, FEI, Riadenie mobilného robota s orientáciou v priestore
  2. miesto: Ing. Martin Žolko, FEI, Analýza liberalizovaného trhu s elektrinou v SR
  3. miesto: Bc. František Ďurovský, FEI, Fyzikálny model mobilného manipulátora
 • ERASMUS IP projektu DOSSEE – Developing Open Source System Expertise in Europe, 2010
  Bc. Martin Škurla - manažér medzinárodného tímu študentov      
 • Konferencia doktorandov ELITECH 2010, Bratislava
  Ing. Martin Bačko  - ocenenie za excelentnú prezentáciu príspevku Theoretical Analysis of Photovoltaic and Wind Energy Application Prezentácia bola ocenená cenou SSKI – Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
 • Human Friendly Robotics 2010,  Tuebingen, Nemecko
  Ing. Mária Virčíková - prednáška na prestížnom podujatí
 • Medzinárodná súťaž Robotchallenge 2009
  Bačík Ján - vynikajúce výsledky vo výskume a vývoji mobilných autonómnych robotov
 • Medzinárodná súťaž o dolovaní dát Data Mining Cup 2009
  Fodorová Dominika - úspešná účastníčka
 • Obhajoba práce vo svetovom centre výskumu v HYSALAB
  Durišin Juraj - obhajoba výsledkov výskumu z KTE v svetovom centre výskumu v HYSALAB, predčasná obhajoba záverečnej práce v roku 2009
 • Sútaž Schneider Electric Slovakia "Najlepšia diplomová/bakalárska práca a semestrálny projekt 2009
  Patrik Varga - 2. miesto za prácu „Energetické využitie biomasy a bioplynu“
  Martin Ploth - 3. miesto za prácu „Význam a využitie elektrickej energie pre elektrochemicky priemysel“
 • Úspech študentov FEI TU na súťaží VÚB IT award
  V októbri 2007 odštartovala VÚB banka pre študentov vysokých škôl súťaž pod názvom VÚB IT award. V rámci súťaže mohli študenti riešiť jednu z dvoch zadaných úloh z oblasti IT:
  1. Zabezpečenie servera pred prípadnými útokmi hackerov
  2. Semiparametrický Credit scoring v praxi
  Do súťaže sa prihlásilo približne 550 študentov. Všetky riešenia hodnotila komisia zložená z odborníkov na IT vo VÚB banke. Najlepší riešitelia svoje práce prezentovali. Víťazmi na 2. mieste sa stali naši študenti Maroš Fidermák a Milan Revák.
 • Úspech študenta FEI TU na na celosvetovom kole astrofyzikálnej olympiády v Thajsku
  Róbert Barsa študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia FEI TU sa spomedzi 71 účastníkov celosvetovej olympiády umiestnil na 10. mieste. Získal takspolu s ďalšími 17 najlepšími účastníkmi zlatú medailu.              
 • Súťaž ACM
  Dňa 24.okt.2007 pre­behlo školské kolo medzinárodnej programátorskej súťaže ACM. Do školského kola sa spolu zapojilo 14 študentov, ktorí medzi sebou súťažili pri riešení programátorských úloh v dvoch kategóriách - v súťaži tímov a v súťaži jednotlivcov. V kategórii tímov sa na prvom mieste umiestnila trojica Miroslav Pavličko, Vladimír Zárik a Marek Novák, študenti 4. ročníka VTI. Na prvom mieste v kategórii jednotlivcov sa umiestnil Martin Bekess, študent 2. ročníka VTI.
  Víťazi v kategórii tímov:
  Miroslav Pavličko, 4. ročník
  Vladimír Zárik, 4. ročník
  Marek Novák, 4. ročník
  Víťaz v kategórii jednotlivcov:
  Martin Bekess, 2. ročník
 • Medzinárodná Európska súťaž 56. International Amateur Recording Contest 2007,
  ktorá sa konala pod záštitou Českého fonoklubu a s partnerom Český rozhlas.
  Matúš Horbaj I. miesto na medzinárodnej súťaži v kategórii G,
 • Dní vedy a techniky na Slovensku
  v roku 2005 Cenu rektora TU v Kosiciach ziskali za poster: BUJALOBOKOVÁ, M. - VEHEC, I.: Preparation of multilayer electronic structures based on thick film photoimageable material, 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice
 • Cena Slovenskej Elektrotechnickej Spoločnosti (2005)
  Ing. Martin Kanálik- Simulácia impedadčno-frekvenčnej charakteristiky - Ocenená práca na študentskej vysokoškolskej odbornej súťaži
 • Súťaž Vysokoškoškolských vedeckotechnických projektov. Cena Nadácie Dúhovej energie.
  Organizátor: Energetická spoločnosť ČEZ, a.s. (2005)
  Ing. Daniel Hlubeň, Ing. Róbert Czakó, Ing. Štefan Czakó, Výpočet strát v elektrických sieťach - (2. miesto)
 • Werner von Siemens Excellence Award (2003/2004)
  Ing. Michal Kolcun - Predikcia denného diagramu zaťaženia (DDZ) pomocou neurónových sietí- Ocenená diplomová práca
  Ing. Marián Mešter, PhD. - Analýza hraničných podmienok stability elektrizačnej sústavy pri rôznych typoch poruchových stavov - Ocenená doktorandská práca
 • Študent 2. ročníka 1. stupňa Matej Falat dosiahol v športovej oblasti nasledujúce umiestnenia:
  • 1. miesto v slalome - Pamporovo, Bulharsko
  • 2. miesto v slalome - Borovetz, Bulharsko
  • 3. miesto v super G - Jasná, Slovensko
  04.04.2012
 • Študent 3. ročníka 1. stupňa Matej Oravec dosiahol nasledujúce výsledky:
  • vzorná reprezentácia TUKE v Mexiku - tanečník v súbore Jahodná
  • krajské kolo: Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž - pod Záštitou Samosprávneho košického kraja - Bidovce - február 2012
  04.04.2012
 • VÚB banka v spolupráci s materskou spoločnosťou Intesa Sanpaolo organizuje už druhý ročník medzinárodnej súťaže Customer Satisfaction University Award, ktorej cieľom je priblíženie praxe študentom univerzít na Slovensku.
  V prvom ročníku súťaže práve slovenskí študenti z Technickej univerzity v Košiciach vyhrali v medzinárodnom finále prvé miesto v kategórii Implementácia. Bližšie informácie o novom ročníku.
  19. 1. 2012
 • Študent Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE, Viliam Straka, sa 6. júla 2011 zúčastnil medzinárodnej súťaže NetRiders 2011 a vyhral jednu z piatich kategórií Najlepší výkon v kategórii Stredná a Východná Európa/Rusko a CIS. Preukázal tak vynikajúce znalosti CCNA. Odniesol si hlavnú výhru - študijný pobyt v USA.
  25. 8. 2011
 • Medzinárodná súťaž NETWORKING ACADEMY GAMES 2010, Maďarsko
  Martin Kriška - 3. miesto, kategória UNI
 • Celosvetová súťaž NETRIDERS 2010
  Martin Kriška - 7. miesto
 • ROBOT CHALLENGE 2010, medzinárodná súťaž mobilných autonómnych robotov, Viedeň
  Bc. Ján Bačík - 10. miesto         
 • ISTROROBOT -2010 – medzinárodná robotická súťaž, Bratislava
  Bc. Ján Bačík - účasť   
 • BOSH elektromobil Miskolc, Maďarsko, 2010
  Bc. Marek Nagy – úspešný člen elektromobilového tímu 
 • IBM EMEA BEST STUDENT RECOGNITION EVENT 2010, Stuttgart, Nemecko
  Ing. Peter Žárský - člen víťaznej skupiny
 • Cenu Košice IT Valley Student Award za rok 2010 si na Technickej univerzite v Košiciach prevzali 17. júna 2010 traja čerství absolventi inžinierskeho štúdia. Ing. Patrik Gallo so záverečnou prácou Autentizácia na báze eliptických kriviek (Bezpečnosť sietí), Ing. Michaela Kreutzová, ktorá sa venovala definovaniu  počítačových jazykov prostredníctvom používateľských rozhraní a Ing. Mária Virčíková s prácou na tému Umelá inteligencia v humanoidnýchsystémoch. Okrem záverečných prác komisia ocenila aj ich usilovné štúdium počas piatich rokov na univerzite.
 • Programátorská súťaž organizovaná v rámci projektu GEMIN 2009
  Fodorová Dominika - úspešná účastníčka
  Hasiček Rastislav - úspešný účastník
  Repka Martin - úspešný účastník
  Tutoky Gabriel - úspešný účastník
 • Cena Aurela Stodolu 2009
  Varga Patrik  - najlepšia bakalárska práca v oblasti energetiky "Energetické využitie biomasy a bioplynu"
 • ITV Student Award 2009
  Solaniková Markéta - za vynikajúcu diplomovú prácu v oblasti informačných technológií a za excelentné výsledky počas celého štúdia udelené združením IT Valley Košice
  Rolko Miroslav - za vynikajúcu diplomovú prácu v oblasti informačných technológií a za excelentné výsledky počas celého štúdia udelené združením IT Valley Košice
  Svoboda Boris -za vynikajúcu diplomovú prácu v oblasti informačných technológií a za excelentné výsledky počas celého štúdia udelené združením IT Valley Košice
 • Vyhodnotenie sútaže Schneider Electric Slovakia "Najlepšia diplomová/bakalárska práca a semestrálny projekt 2008"
  1. miesto - František Baník, DP: Fyzikálny model inteligentného pásového vozidla. Študent 5.r. odboru Elektrické pohony na KEMPI FEI TUKE
  2. miesto - Mišél Batmend, BP: Fyzikálny model polohovacieho stroja. Študent 3.r. Bc. študijného programu Informatické a riadiace systémy v         
   mechatonike na KEMPI FEI TUKE
  3. miesto - Karol Szarysz, BP: Analýza činných strát v prenosovej sústave Slovenskej republiky. Študent 1.r. Ing. študijného programu Elektroenergetika.
 • Súťaž "The MANIAC Challenge"
  Konala sa vo Washingtone a bola podporovan8 "The National Science Foundation, USA" (http://www.maniacchallenge.org/index.html) Clenovia nášho tímu z KPI - Ivan Klimek a Vladimir Sidimak - získali jedno z dvoch hlavn7ch oceneni: "The strategy award" - team from the TU in Kosice (Klimek, Sidimak) "The performance award" - team from the University of North Carolina at Charlotte. Do súťaže bolo vybraných 12 univerzitných tímov z celého sveta a nás tím bol jediným reprezentantom z európskej univerzity.
 • Cena Nadácie Jána Korca (2007)
  Ing. Matúš Karchutňák - Analýza prevádzky 110 kV ES VSE, a.s. - Ocenená diplomová práca
  Bc. Marián Freivolt - Neoprávnený odber elektrickej energie a spôsoby jeho minimalizácie - Ocenená bakalárska práca
  Marek Dzivák, Miroslav Karpinský, Stanislav Faťara - Študentská internetová stránka zameraná na kvalitu elektriny - Ocenená práca na študentskej vysokoškolskej odbornej súťaži
 • Medzinárodná Európska Súťaž RADIO RALLY 2006,
  ktorá sa konala pod záštitou Slovenskej spoločnosti elektronikov a Slovenského rozhlasu.
  Róbert Semjon 2. miesto v kategórii I - Reklamy a upútavky
  Michal Ennert 3. miesto v kategórii I - Reklamy a upútavky
  Peter Bratru 2. a 3. miesto v kategórii E - Trikové nahrávky,
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::