Výskum na FEIVedecko-výskumná činnosť na FEI TUKE pokrýva široké spektrum vedeckých disciplín, ktoré sú rozdelené do dvoch hlavných skupín:

 • Informatické vedy a počítačové siete, umelá inteligencia, inteligentné systémy, kyberbezpečnosť, počítačové modelovanie, hospodárska informatika.
 • Elektrotechnika, elektroenergetika, elektronika, fyzikálne inžinierstvo.

FEI TUKE získala svoju vynikajúcu povesť vďaka výsledkom vedeckej práce v oblasti inžinierskych a prírodných vied v informačných a komunikačných systémoch a technológiách, v elektronike a elektrotechnike a jej aplikáciách, v automatizovaných systémoch a metódach riadenia, v energetike, fyzikálnom inžinierstve progresívnych materiálov. FEI TUKE si v oblasti vedy, výskumu a vývoja dlhodobo udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Excelentnosť výskumu na FEI TUKE je dokladovaná vo forme pozitívne hodnotených projektov a publikácií, hlavne v karentovaných časopisoch.

FEI TUKE kladie dôraz na orientáciu výučby do budúcnosti, ktorá spočíva v inovatívnom výskume. Výskum vykonávaný na FEI TUKE je charakterizovaný týmito znakmi:

 • vysoká kvalita,
 • interdisciplinarita,
 • medzinárodnosť,
 • úzke prepojenie medzi základným a aplikovaným výskumom,
 • cielene orientovaný výskum. 

Oblasti výskumu a zameranie vedecko-výskumnej činnosti na FEIOdbor

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti na FEI

Elektrotechnika

 • elektronika, autoelektronika, mikroelektronika a optoelektronika,
 • spracovanie signálov,
 • teoretická elektrotechnika,
 • elektroenergetika a technika vysokých napätí,
 • elektrické pohony a mechatronické systémy,
 • silnoprúdová elektotechnika,
 • meracie systémy v elektronike,
 • riadenie elektrotechnickej výroby,
 • elektrotechnológie a materiály,
 • fyzikálne inžinierstvo.
Informatika

 • výpočtová technika a informatika,
 • kyberbezpečnosť,
 • teoretická informatika,
 • inteligentné systémy, kybernetika a umelá inteligencia,
 • telekomunikačná a multimediálna telekomunikačná technika,
 • aplikovaná informatika,
 • počítačové modelovanie,
 • vybrané oblasti matematiky,
 • hospodárska informatika.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::