Hospodárske zmluvy

Spoločnosť


Predmet zmluvy


Zodpovedný riešiteľ (katedra)


2015
Datamont, s.r.o. Košice Návrh a oživenie riadenia bubnových nožníc doc. Ing František Ďurovský, PhD. (KEE)
VSE, a.s. Košice Vzdelávacie školenie prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Inovácia systému IS vsádzky prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
SEPS, a.s. Bratislava Vzdelávací kurz prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
SEPS, a.s. Bratislava Štúdia vykonania reálnej skúšky štartu z tmy prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
IBM Slovensko, spol. s.r.o. Technická podpora prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
SEPS, a.s. Bratislava Štúdia databázy atribútov zariadení PS prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
T-Systems Slovakia, s.r.o. Developer academy doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. (KPI)
PSM Košice, s.r.o. Analýza impedančného charakteru prof. Ing. Roman Cimbala, CSc. (KEE)
Strojnícka fakulta TUKE Vývoj SW systému, inštalácia a konfigurácia doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. (PhD.)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnanie skúšačov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
SEZ Krompachy, a.s. Impulzné skúšky ističov doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD. (KEE)


2014

SEPS, a.s. Bratislava Štúdia vykonania reálnej skúšky štartu z tmy prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Technicko-ekonomická štúdia modelovania tlmivky prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Migácia IS prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Náhrada GEMINI systému prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Systém čiarových kódov prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
VSE, a.s. Vzdelávacie školenie prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
SEPS, a.s. Bratislava Štúdia zvýšenie prenosovej schopnosti SK-HU profilu prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
SEPS, a.s. Bratislava Štúdia prieskum využiteľnosti WAMS prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
SEPS, a.s. Bratislava Štúdia analýzy nameraných dát reálnych skúšok štartu z tmy prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Technická pomoc pre havarijnú opravu vn statora doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEM)
Prakoenerg, s.r.o. Výskum vplyvu jednosmerného napätia na prepätia prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Stroptel, s.r.o. Porovnávacie skúšky AC/DC testera prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
VSE, a.s. Meranie prúdových spojov doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD. (KEE)


2013

T-Systems Slovakia, a.s. Košice Propagácia technológií prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Vzdelávacie urzy Ing. Anton Baláž, PhD. (KPI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Kontrola žeriavu prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
VSE, a.s. Náhrada prenosných terminálov Ing. Dušan Medveď, PhD. (KEE)
VSE, a.s. Vzdelávacie školenie prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
VSE, a.s. + VSE, a.s. Reklama na sympózium elektronergetika prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Siemens, a.s. Metodika ladenia meničov doc. Ing. František Ďurovský, PhD. (KEM)
Energo Control, s.r.o. Programové vybavenie prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. (KEM)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky testerov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Control System, s.r.o. Vzdelávací kurz Ing. Marek Bundzel, PhD. (KKUI)
VSE, a.s. Meranie impedancie doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD. (KEE)


2012

T-Systems Slovakia, a.s. Košice Propagácia technológií prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Vzdelávacie kurzy Ing. Anton Baláž, PhD. (KPI)
ZŤS VVÚ, a.s. Košice Skúšobný stand IMMAP doc.Ing. František Ďurovský, PhD. (KEM)
U.S.Steel Košice, s.r.o. náhrada prenosných terminálov prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (KKUI)
Východoslovenská distribučná, a.s. Meranie impedancie prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Energo Control, s.r.o. Programové vybavenie prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. (KEM)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky skúšačov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Stroptel, s.r.o. Porovnávacie skúšky testerov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Embraco Spišská NováVes Modelovanie elektrického poľa prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Mestská časť Staré mesto Meranie osvetlenia doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. (KEE)


2011

T-Systems Slovakia, a.s. Košice Propagácia technológií prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Kurz - letná škola Ing. Anton Baláž, PhD. (KPI)
ZŤS VVÚ, a.s. Košice Skúšobný stand IMMAP doc.Ing. František Ďurovský, PhD. (KEM)
Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie kurzy prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (KEMT)
Východoslovenská energetika, a.s. Reklama na konferenciu Elektroenergetika 2011 prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Reklama na konferenciu Elektroenergetika 2011 prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Perlon, s.r.o. Test elektrického prierazu prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Elcom , s.r.o. Prešov Reklama na konferenciu New trends in Micro Nano technology prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. (KTE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky skúšačov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky meradiel prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
RWE Germany. Reklama na sympózium 2011 prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská energetika, a.s. Meranie čiastkových výbojov prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (KEE)
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Technická podpora Ing. Jaroslav Džmura, PhD. (KEE)


2010

T-Systems Slovakia, a.s. Košice Propagácia technológií prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Vzdelávací program IT Academy doc.Ing. Zdeněk Havlice, PhD. (KPI)
ABB Switzerland Ltd., Baden-Dättwil Meranie long term of epoxy sampers prof.Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
eustream, s.r.o. Meranie čiastkových výbojov prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie kurzy prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (KEMT)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Technická podpora prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Technická analýza doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEM)
T-Systems VICOS GmbH Bratislava Vzdelávacie školenie Ing. Henrieta Telepovská, PhD. (KPI)
Stroptel , s.r.o. Stropkov Porovnávacie skúšky testera prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Technická podpora Ing. Jaroslav Džmura, PhD. (KEE)
TU Ilmenau Service GmbH Štúdia doc. Ing. Pavol Galajda, PhD. (KEMT)


2009

NESS KDC, s.r.o. Bratislava Reklamná činnosť a partnerstvo prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Generálne partnerstvo prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Vzdelávací program IT Academy doc.Ing. Zdeněk Havlice, PhD. (KPI)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Spolupráca a propagácia prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
ABB Switzerland Ltd., Baden-Dättwil Meranie long term of epoxy sampers doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
eustream, s.r.o. Meranie čiastkových výbojov doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
RWE Germany , SE, a.s. Bratislava Reklama na konferenciu Elektroenergetika ´09 prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava Technické poradenstvo prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
NBÚ, Bratislava Štúdia bezpečnosti prof.Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
SPP Bratislava Diagnostika a meranie doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Siemens , s.r.o. Košice Školenie doc. Ing. František Ďurovský, PhD. (KEMPI)
Východoslovenská distribučná, a.s. (fakturácia v r. 2009) Štúdia prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská energetika, a.s. (fakturácia v r. 2009) Analýza sietí prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská distribučná, a.s. Štúdia pripojiteľnosti prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská energetika, a.s. Projekt prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Diagnostika izolačného stavu doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Senzor Košice, s.r.o. Integrované obvody prof. Ing. Stanislav Slosarčík, PhD. (KTE)
Projects , s.r.o. Košice Reklama na www prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
Inžinierske stavby Košice Diagnostika doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Perlon, s.r.o. Košice Testy elektrického prierazu doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)


2008

NESS KDC, s.r.o. Bratislava Reklamná činnosť a partnerstvo prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Generálne partnerstvo prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
T-Systems Slovakia, a.s. Košice Vzdelávací program IT Academy doc.Ing. Zdeněk Havlice, PhD. (KPI)
T-Systems Vicos GmbH Bratislava Technické zabezpečenie kurzov prof.Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
ABB Switzerland Ltd., Baden-Dättwil Meranie long term of epoxy sampers doc.Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
MEDAV GmbH Uttenreuth Psycho toolbox a enginetest prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.
Kybernetika, a.s. Košice. Návrh a nastavenie pohonov a technologických veličín doc.Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
BWG, k.s. Prešov Kurz pohohy a riadenie procesných liniek doc.Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
ZŤS VVÚ, s.r.o. Košice Zhotovenie zariadenia brán doc. Ing. Michal Girman, PhD.
U.S.Steel Košice, s.r.o. Regulácia pohonov doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEMPI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Diagnostika izolačného stavu doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava Odborný posudok prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská distribučná, a.s. Riešenie meraní prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská distribučná, a.s. Riešenie meraní prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Východoslovenská energetika, a.s. Košice Propagácia prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Výpomoc pri meraniach pohonov doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEMPI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie skúšky doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)


2007

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava Odborný kurz dispečerov SED prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava Odborný oponentský posudok prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (KEE)
ABB Switzerland Ltd., Baden-Dättwil Meranie long term of epoxy sampers doc.Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Mondi Bussines paper SCP, Ružomberok, a.s. Návrh a nastavenie papierenského stroja doc.Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
elfa, s.r.o. Košice Technická pomoc pri organizácii kurzov prof.Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (DEF)
T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice Vzdelávací program IT Academy doc.Ing. Zdeněk Havlice, PhD. (KPI)
MEDAV GmbH Uttenreuth Psycho toolbox a enginetest prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.
SPP- preprava, a.s. Bratislava Meranie čiastkových výbojov a IRC analýza doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Tepláreň Košice, a.s. Propagácia a reklama prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FU)
Kybernetika, s.r.o. Pomoc pri oživovaní a testovaní letmých nožníc doc. Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
Slovak Telekom, a.s. Bratislava Overenie siete pre DSL služby prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (KEMT)
Slovak Telekom, a.s. Bratislava Overenie siete pre DSL služby prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (KEMT)
Východoslovenská energetika, a.s. Overenie siete pre DSL služby prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (KEMT)
BWG, k.s. Ľubotice Kurzy regulovaných pohonov doc. Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Posúdenie vplyvu nových 400kv transformátorov doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. (KEE)
Bukocel , a.s Hencovce Nastavenie regulácie pohonov doc. Ing. Ján Fetyko, PhD. (KEMPI)
Areva T&D, s.r.o Bratislava Meranie reaktorov doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
SIEMENS, s.r.o. Bratislava Školenie odborných pracovníkov Ing. František Ďurovský, CSc. (KEMPI)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Porovnávacie merania vn skúšačov doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Výpočet ťahovej sily doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEMPI)
Stroptel, a.s. Meranie škúšačov doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Inžinierske stavby, a.s. Košice Meranie skúšačov doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. (KEE)
Kovohuty Krompachy Meranie Cu prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc. (KTEEM)
Senzor Košice, s.r.o. Realizácia obvodov mmp prof. Ing. Stanislav Slosarčík, PhD. (KTE)
U.S.Steel Košice, s.r.o. Výpočet ťahovej sily doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD. (KEMPI)
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::