Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Šport

 

Technická univerzita vychádza v ústrety všetkým športovcom ktorí sa stali jej študentmi, a dáva im príležitosť nielen na profesionálnej úrovni, ale aj na amatérskej úrovni uplatniť svoj športový talent. Pre tento účel slúžia poslucháčom technickej univerzity viacero telocviční, športové ihriská, posilňovní a ďalšie zariadenia zamerané na šport.

Na internátoch Jedlíkova je možné aktívne oddychovať v priestoroch posilňovne, stolnotenisovej herne, telocviční či squash ihrísk. Väčšina týchto zariadený je otvorená už počas dňa, ale niektoré sú dostupné až vo večerných hodinách, keďže v nich počas dňa prebieha vyučovanie. V rámci technickej univerzity existuje viacero univerzitných líg v rôznych športových odvetviach cez floorball a bedminton až po futsal. Súčasťou internátneho života sú aj športové akcie z ktorých najpopulárnejšia je futbalovica na začiatku mája.

Medzi obľúbené miestnosti internátu Jedlíkova 9 patrí miestnosť vynovenej posilňovne vďaka Študentskej rade. Ak máte záujem navštevovať túto miestnosť musíte na začiatku semestra zaplatiť vstupné vo výške 15€ pre chlapcov a 10€ pre dievčatá - na dĺžku jedného roku.

 
 
Visitor :: Login ::