Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 
 
 
 

Minebea prichádza do Košíc aj vďaka našej fakulte

Začiatok výstavby pobočky MinebeaMitsumi

Dňa 5. mája došlo k začiatku výstavby spoločnosti MinebeaMitsumi v Košiciach. Na slávnostnom akte sa zučastnili premiér SR Robert Fico, viceprezident MinebeaMitsumi Inc. Šigeru Moribe, minister financií SR Peter Kažimír, minister hospodárstva SR Peter Žiga, generálny riaditeľ Minebea Slovakia s.r.o Jörg Hoffmann, veľvyslanec Japonska v SR Jun Šimmi, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, primátor Košíc Richard Raši  a generálny manažér Minebea Slovakia Radoslav Pastorák. V príhovore generálny riaditeľ Minebea Slovakia s.r.o Jörg Hoffmann ocenil významný podiel Technickej univerzity pri získavaní tejto investície pre Slovensko a menovite poďakoval rektorovi Technickej univerzity v Košiciach Stanislavovi Kmeťovi a dekanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Liberiosovi Vokorokosovi.

  

  

Minebea prichádza do Košíc

"Jedno z rozhodujúcich kritérií k tomu, aby Minebea založila nový výrobný závod a R&D Centrum v Košiciach, bola Technická Univerzita ako aj Fakulta elektrotechniky a  informatiky. Ešte pred oficiálnym spustením našich operácií v Košiciach, ktoré je naplánované na začiatok roku 2018, budú naši inžinieri vyhľadávať vhodné formy spolupráce s akademikmi a expertmi z Technickej Univerzite, ktoré budú v budúcnosti ešte zintenzívnené. Naše medzinárodné tímy inžinierov a vedcov sa už tešia na stretnutia s talentovanými nadšencami, či už absolventmi alebo študentmi TUKE, ako našimi potenciálnymi novými zamestnancami, ale aj ako účastníkmi nášho stážového programu. Veríme, že naše finančné odmeňovanie, kurzy v zahraničí a ďalšie benefity pre zamestnancov vytvoria tvorivé a stabilné pracovné prostredie, priťahujúce TUKE absolventov", exkluzívne pre Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach uviedol Jörg Hoffmann, generálny riaditeľ Minebea Slovakia s.r.o.

"Mimoriadne dôležitým komponentom je zhoda spoluúčasti Technickej univerzity v Košiciach. Malo by sa tu vytvoriť pracovisko pre výskum a vývoj, čo dáva tejto investícii podstatne vyššiu priamu hodnotu", uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

„Budeme potrebovať mnohých inžinierov a technikov, ktorí nám s tým pomôžu, a teda si uvedomujeme, že cena práce nie je tým najvýznamnejším činiteľom, ktorý sme brali do úvahy," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Minebea Slovakia a hlavný manažér spoločnosti Minebea Europe Jurg Hoffmann.

Fakulta elektrotechniky a informatiky v Košiciach bola pri tom, keď sme na Slovensko lákali japonskú investíciu Minebea. Zástupcovia firmy sa zaujímali o možnosti štúdia na FEI TUKE. Uvedomujú si totiž, že naša fakulta môže vychovať jej potenciálnych zamestnancov. Minebea ocenila naše projekty prepojené s podnikovou sférou. Zvyšujeme tak potenciál našich absolventov uplatniť sa na pracovnom trhu.     

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu


 
 
Visitor :: Login ::