Mobility

 

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC, alebo programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej informačnej agentúry - SAIA.

Štúdium v zahraničí:

Čo potrebujem vedieť pred mobilitou ERASMUS+

26.10.2020

ERASMUS+ Študentské mobility za účelom štúdia

 

Prehľadná mapa zazmluvnených miest pre rok 2020/2021:

 

  

  

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::