Študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium



  • aktuálne pre akademický rok 2023/2024
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
  • získaný titul - Bc.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme 





Akreditované bakalárske študijné programy



Študijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Aplikovaná elektrotechnika



Elektrotechnika


denná



KEM



Automobilová elektronika



Elektrotechnika


denná



KTE




Elektroenergetika



Elektrotechnika


denná



KEE




Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov



Elektrotechnika


denná



KF




Hospodárska informatika



Informatika


denná



KKUI




Informatika



Informatika


denná



KPI




Inteligentné systémy



Informatika


denná



KKUI




Kyberbezpečnosť



Informatika


denná



KPI




Počítačové modelovanie 



Informatika


denná



KMTI




Počítačové siete



Informatika


denná



KEMT




Priemyselná elektrotechnika



Elektrotechnika


denná



KTPE



  


  

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::